Tømrerarbejder på RUC

Rammeaftalen dækker løbende vedligeholdelse af RUC’s bygningsmasse. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

DIREKTE TILDELING
På sager, der forventes at andrage mindre end kr. 25.000. I beløbet medregnes løn, materialer og materiel. Vi har kun udført få opgaver af denne type.

MINIUDBUD
Sager, hvor det forventes at prisen overstiger kr. 25.000, sendes i miniudbud med tre bydende. Vi har gennem årene gennemført en del opgaver i forbindelse med vundne miniudbud:

RUC Bygning 27 og 40 - Ombygning af lokaler - kr. 460.000
RUC Bygning 1- Ombygning - Kr. 502.000
RUC - Bygning 26 - Nye skillevægge - Kr. 104.000
RUC Etape 2 og 3 - Udbedring af vandskade - kr. 1.100.000
RUC - Levering og montering af slikreoler - Kr. 50.000
RUC Bygning B3 - levering og montering af døre i kælder - kr. 170.000
RUC bygning 27- lofter - Kr. 53.000
RUC Gartnerbygning - Renovering - Kr. 285.000
RUC Bygning 36 - Udskiftning af gamle vinduer - Kr. 10.000
RUC Bygning 41 - Ny gipsvæg - Kr. 29.000

Fakta

Adresse


Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Rammeaftale


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2016 - 2020

Byggesum


2.8 mio. kr.