KU Panum Rammeaftale

Rammeaftale vedrørende laboratoriegenopretning på KU Panum, bygning 12, 18 og 24.

Bygningsstyrelsen ønsker over de næste fire år at genoprette 9 etager i den eksisterende bygningsmasse. Bygningerne har et samlet areal på ca. 7.600 m2 og hver etage indeholder både laboratoriefaciliteter og kontorer.
Genopretningsarbejderne er opdelt i 4 etaper. Det forventes, at projektet består af følgende etaper:
Etape 1 omfattende bygning 12, 3. etage.
Etape 2 omfattende bygning 12, etage 2 og 6.
Etape 3 omfattende bygning 12, etage 5 og bygning 18, etage 3.
Etape 4 omfattende bygning 12, etage 1 og 4 samt bygning 24, etage 4 og 6. Arbejderne omfatter genopretning af forskningslaboratorier med tilhørende birum, kontorer og fællesarealer, og der må påregnes en tværfaglig koordinering med de øvrige entreprenører, der er knyttet til de respektive etaper.

Fakta

Bygherre


Bygningsstyrelsen

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Mikkelsen Arkitekter

Ingeniør


MOE Rådgivende Ingeniører

Udførselsperiode


2015 - 2018

Areal


7.600 kvm