Renovering og nyindretning

August Krogh Instituttet er et klassisk undervisningskompleks indrettet med auditorier, laboratorier og kontorer til forskning. Bygningerne er fra 1969. Komplekset består af en 7-etagers bygning med laboratorier og kontorer samt en 2-etagers bygning indeholdende auditorier, kantine og undervisningslokaler.

Der er siden opførelsen kun foretaget vedligehold og udskiftning i begrænset omfang.

Fakta

Adresse


Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Bygherre


Bygningsstyrelsen

Storentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Erik Møller Arkitekter

Ingeniør


Rambøll Danmark A/S

Udførselsperiode


2011 - 2013

Byggesum


11.3 mio. kr.

GMO laboratorier

Der blev i forbindelse med renoveringen indrettes klassificerede laboratorier til genteknologisk (GMO) arbejde på instituttet. Laboratorierne blev opgraderet til gældende GMO-standard.

I forbindelse med renoveringen skulle der tages hensyn til forskere og studerende, idet alle etager var i brug under ombygningen. Der blev derfor opsat støvvægge/interimsvægge for at afskærme byggepladsen fra resten af den enkelte etage.

Asbestholdige stoffer

Der blev forud for byggesagens opstart foretaget en gennemgang af bygningskomplekset og udarbejdet en asbest-rapport. Dette medførte at der blev udført asbest-sanering i forbindelse med nedrivningsarbejderne, da der var anvendt asbestholdige materialer i specielt gangområderne. Der blev også konstateret PCB-holdige fuger.

En anderledes byggesag

Indretning af trænings- og testfaciliteter til professionelle sportsudøvere i form af koldtvandsbassin med modstand (propel) og indretning af trykkammer (inkl. Toiletfaciliteter).
Derudover gennembrød vi også betonfacade for at etablere nye vinduer.
Vi havde meget tilfredse slutbrugere efter end udførelse.