AARHUS UNIVERSITETS AFDELINGER I EMDRUP OG ROSKILDE

Vi har indgået aftale med Aarhus Universitet vedrørende rammeaftale for køb af håndværkerydelser, tømrer- og snedkerarbejder, der omfatter vedligeholdelses-, genopretnings-, moderniserings og ombygningsopgaver i størrelsesordenen 0-300.000 kr. ekskl. moms.

Sager i størrelsesordenen 0-50.000 kr. tildeles direkte til Juul & Nielsen på begge destinationer, mens større sager mellem 50-300.000 kr. sendes i miniudbud til de tre valgte tilbudsgivere.

EKSEMPLER PÅ GENNEMFØRTE SAGER

AU Emdrup - Sammenlægning af kontorer Kr. 567.000
AU Emdrup - Dørretning Kr. 26.000
AU Emdrup - Gulve Kr. 25.000
AU Emdrup - Etablering af nyt dørhul og dør Kr. 13.000
AU Emdrup - Nye glasdøre Kr. 116.000
AU Emdrup - Kølerum Kr. 9.000
AU Emdrup - Flytning af lyddæmpere fra
bibliotek til rum A130 Kr. 4.000
AU Emdrup - Ombygning af hylder Kr. 3.000
AU Emdrup - Ombygning B102 Kr. 58.000
AU Emdrup - Opsætning af lydvæg Kr. 23.000
AU Emdrup - Borde Kr. 6.000
AU Emdrup - Ophængning af billeder mv. Kr. 6.500
AU Emdrup - Opsætning af hylder Kr. 6.000
AU Emdrup - Kælderdør Kr. 2.000
AU Emdrup - Reol og hylder Kr. 4.000
AU Emdrup - Ombygning A130 Kr. 87.000
AU Emdrup—Mindre småopgaver flere
steder i bygningsmassen Kr. 44.000

Fakta

Adresse


Emdrup og Roskilde

Bygherre


Aarhus Universitet

Rammeaftale


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2019 - 2023