–– Virksomheden

Det stærkeste vi kan bygge på er tillid

Byggeriet er under forandring. Digitalisering giver nye forudsætninger. Bæredygtighed får ny betydning. Og fremtiden i branchen tegnes ikke længere af parter med modstridende interesser, men partnere med fælles succeskriterier. Heldigvis.

Grundstenen i de nye strategiske samarbejder og fagligt funderede økosystemer er tillid. Det er nemlig også et håndværk at kunne bruge hinandens kompetencer bedre. Så vi sammen kan levere på større og mere komplekse mål. Som en del af Green Building Council Denmark sikrer vores energieffektive løsninger lønsomme byggeprojekter. Til gavn for bygherrer, brugere og borgere.

–– Partnerskab

Nye samarbejdsformer til bedre byggeri

Strategiske partnerskaber

Et økosystem af fagspecialister sikrer konfliktfrit byggeri for bygherrer med større porteføljer.

 • Erfaringer sikrer innovation
 • Hurtigere eksekvering
 • Faste partnere frem for udbud af hvert projekt
 • Ingen konflikter

Tidlig involvering

Hurtig og sikker onboarding giver mindre risiko for kostbare omprojekteringer og effektivt byggeri på tværs af faseskift.

 • Arbejdsglæde og faglig stolthed
 • Mindre omprojektering
 • Ingen konflikter
 • Fuld transparens

Integreret byggeri

Integreret byggeri er en samarbejdsform, hvor fokus ikke så entydigt er på ansvar og risiko, men på muligheder og fælles succes.

 • Juridisk sikkerhedsnet
 • Formaliseret forventningsafstemning
 • Ingen konflikter
 • 100 % transparens

Rammeaftale

Den klassiske rammeaftale løber maksimalt 4 år og er skræddersyet til projektporteføljer med en lidt lavere kompleksitet.

 • Perfekt til mange og mindre komplekse opgaver
 • Agil eksekvering
 • Effektiv målstyring
 • Bygger langvarige relationer

Strategiske partnerskaber

Et økosystem af fagspecialister sikrer konfliktfrit byggeri for bygherrer med større porteføljer.

 • Erfaringer sikrer innovation
 • Hurtigere eksekvering
 • Faste partnere frem for udbud af hvert projekt
 • Ingen konflikter

Tidlig involvering

Hurtig og sikker onboarding giver mindre risiko for kostbare omprojekteringer og effektivt byggeri på tværs af faseskift.

 • Arbejdsglæde og faglig stolthed
 • Mindre omprojektering
 • Ingen konflikter
 • Fuld transparens

Integreret byggeri

Integreret byggeri er en samarbejdsform, hvor fokus ikke så entydigt er på ansvar og risiko, men på muligheder og fælles succes.

 • Juridisk sikkerhedsnet
 • Formaliseret forventningsafstemning
 • Ingen konflikter
 • 100 % transparens

Rammeaftale

Den klassiske rammeaftale løber maksimalt 4 år og er skræddersyet til projektporteføljer med en lidt lavere kompleksitet.

 • Perfekt til mange og mindre komplekse opgaver
 • Agil eksekvering
 • Effektiv målstyring
 • Bygger langvarige relationer

–– kompetencer

Hvis man tænker i kasser, ender man med at bygge i kasser

–– kompetencer

Hovedentreprise

Vi har erfaringen og kapaciteten til at påtage os et hvilket som helst projekt. Med en række gode samarbejdspartnere og en stab af erfarne projektledere og logistikere kan vi være med fra start til slut.

Artboard 1 1/5

Totalenterprise

Vores erfarne projektledere og procesorienterede samarbejdspartnere gør os til bygherrens rutinerede medspiller. Fra planlægningsfase til ibrugtagning. Vi vælger samarbejdspartnerne med udgangspunkt i det foreliggende projekt, så vi altid har et stærkt team, der kan løfte opgaven.

Artboard 1 2/5

Fagentreprise

Med en kerne af erfarne medarbejdere bliver vi ofte tilkaldt til byggerier med særligt komplicerede tømrer- eller snedkeropgaver. Jo større udfordringerne er jo bedre.

Artboard 1 3/5

SNEDKERIERNE

Vi råder over Danmarks førende virksomhed inden for avanceret fremstilling af specialdesignet inventar, interiør og udstillinger i træ og metal. Vores faste kunder er bl.a. Velux, Coop Danmark, Tromborg og Garde-Hvalsøe. Se de spændende løsninger og opgaver på snedkerierne.dk

Artboard 1 4/5

SERVICEAFDELINGEN

Vores serviceafdeling består af mere end 30 biler med erfarne tømrere og snedkere. Vi udfører bl.a. reparationer, vedligeholdelse, til- og ombygning og kontorindretning. Eller med andre ord: Alt fra små timeopgaver til mindre entrepriser.

Artboard 1 5/5