Bygnings-arbejder i forbindelse med laboratorie-genopretning

Forsøgsanlægget Risø blev indviet den 6. juni 1958. Formålet var at forske i atomenergi. Der blev i alt opført tre reaktorer hvoraf den sidste blev taget ud af drift i 2001. Der blev i forbindelse med de tre reaktorer opført en række bygninger, der husede forskningslaboratorier og kontorer.

I 2007 blev Risø en del af DTU. Selve bygningsmassen er på 33.500 m2 fordelt på 35 bygninger og indeholder helt eller delvist laboratoriefaciliteter.

Rammeaftalen vi indgik med Bygningsstyrelsen var en af fire parallelle aftaler der løb over fire år og vedrørte bygningsarbejder i forbindelse med laboratoriegenopretning.

Juul & Nielsen vandt delaftale 1 som omfatter indvendig renovering af laboratorier i bygningerne 201, 202, 203, 204 og 207, samt ombygning i bygning 237.

Genopretningen af laboratorierne foregik samtidig med at DTU Risø fungerede som arbejdsplads under hele byggeperioden.

Brugerne skulle således undervejs nedpakke laboratoriefaciliteter og flytte til de nye lokaler i takt med at de var færdigrenoverede. Det krævede en stram styring og der var derfor udarbejdet en tidsplan med milepæle for hele byggeforløbet. Storentreprenørerne havde et tæt samarbejde omkring byggesagen, således at indsatsen var optimalt koordineret i forhold til de enkelte rum og klargøringen heraf.

Selv om genopretningen af laboratorierne greb forstyrrende ind i brugernes travle hverdag, tog de det med godt humør. De renoverede laboratorier er nu gjort tidssvarende og mere indbydende end de gamle, der har havde mere end 50 år på bagen.

Fakta

Adresse


Frederiksborgvej 399, Roskilde

Bygherre


Bygningsstyrelsen

Storentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


White Arkitekter og NNEPharmaplan A/S

Udførselsperiode


2015

Areal


33.500 kvm