Helheds-renovering af Pilehaveskolen

Pilehaveskolen er opført i 1969 og er siden da blevet ombygget og tilbygget i mindre omfang. Skolen skal gå fra at være en fire-sporet skole til at være en tre-spors skole med et to-sporet 10.klasses afsnit, der dækker hele kommunen.

Fakta

Adresse


Horsbred 197, Vallensbæk

Bygherre


Vallensbæk Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


BBP Arkitekter A/S

Ingeniør


Tyréns A/S

Udførselsperiode


2016 - 2017

Byggesum


56 mio. kr.

Facadeudskiftning og omfordeling af lokaler

Ombygningen og renoveringen omfatter hele skolen og er af hensyn til elever og lærere opdelt i fem etaper.
Skolen er opført i en kamstruktur med 2 x 5 stk stort set ens bygninger placeret i forbindelse med en langsgående gangforbindelse - ”Strøget”. Hver etape udgør to af blokkene, beliggende overfor hinanden.

Alle facader skal udskiftes og det samme skal skolens varmesystem. Herudover omdisponeres der på lokalerne i flere af blokkene. Blandt andet bliver skolens bibliotek/mediatek flyttet og der indrettes nye personalefaciliteter i det tidligere bibliotek. Generelt nedlægges der basislokaler og oprettes nye fælleslokaler, mens faglokalerne forbliver intakte.

Alle gangarealer får ny loftbeklædning og der indrettes nye toiletkerner på ”Strøget”.

Artboard 1 1/6

Artboard 1 2/6

Artboard 1 3/6

Artboard 1 4/6

Artboard 1 5/6

Artboard 1 6/6

Udenomsarealer får et løft og der miljøsaneres

I forbindelse med facaderenoveringen er der også afsat midler til at få nyetableret 5 eksisterende haver, bibliotekshaven, ny hovedindgang, den blå have og den kreative have. Arbejderne finder sted i takt med at facaderenoveringen færdiggøres i de enkelte etaper.

Samtidig trimmes en del af den eksisterende beplantning og der fældes en del beplantning, der står for tæt på bygningerne.

Miljøsanering
Der er undervejs i byggesagen konstateret både asbest og PCB og der er således foretaget miljøsanering i forbindelse med renoveringen.