Når der skal større rammer til

Gerbrandskolen blev ændret fra 3-spors skole med elever fra 0. til 9. klasse til 5-spors skole med elever fra 0. til 6. klasse. Vi opførte derfor en ny tre etagers bygning med 6 basislokaler og foretog en ny ruminddeling i dele af den eksisterende skole.

Fakta

Adresse


Gerbrandsvej, 9, Kbh. S

Bygherre


Københavns Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Nøhr & Sigsgaard A/S

Ingeniør


Sloth Møller A/S

Udførselsperiode


2013 - 2014

Byggesum


26.8 mio. kr.

Areal


450 kvm

En overskuelig og sammenhængende struktur

Det var et ønske fra skolens side, at kunne samle de enkelte årgange omkring nogle basislokaler. Med en ny ruminddeling i de eksisterende lokaler tillige med opførelsen af en ny tre etages bygning med 6 nye basislokaler er der nu etableret mulighed herfor. Den nye bygning er knyttet direkte til gangforløbet i den eksisterende nordøstlige fløj.

Skolen har med den nye inddeling en overskuelig og sammenhængende struktur.

Der er etableret 3 lokaler i tilknytning til det eksisterende værkstedsområde i nordvestfløjens stueplan.

Lokalerne er indrettet med lette værkstedsfunktioner, herunder materialedeponering. Lokalerne kan fungere fleksibelt, men er målrettet primært håndarbejdsundervisning og billedkunst.

Det eksisterende musiklokale er blevet ombygget til 2 separate musiklokaler med en mellemliggende depot – og studiezone. Der er lagt vægt på at lokalerne har en god akustik.

Det eksisterende natur- og tekniklokale samt det eksisterende fysiklokale beliggende på 3. sal blev konverteret til 2 natur- og tekniklokaler. Lokalerne blev målrettet hver sin aldersgruppe.

Artboard 1 1/6

Artboard 1 2/6

Artboard 1 3/6

Artboard 1 4/6

Artboard 1 5/6

Artboard 1 6/6

GOD DIALOG GIVER GODE RESULTATER

Under hele byggesagen har dialogen mellem bygherre, hovedentreprenør og brugere været konstruktiv og målrettet. Skolen har under hele byggesagen været i brug og det har betydet et behov for at informationsflowet har været et centralt element af byggesagen.