SAMMENLÆG-NING AF TRE SKOLER

Juul & Nielsen har sammen med arkitektfirmaet SITE og ingeniørfirmaet Søren Jensen udført en større renovering og ombygning af Blågård Skole i totalentreprise. Blågård Skole er en sammenlægning af tre skoler; Hans Tausensgade Skole, Gl. Helligkors Skole og Ny Helligkors Skole. Skolen rummer i alt 7.570 m2 og fik med ombygningen etableret nye læringsarealer og forbedret adgangsforholdene i form af fire nye elevatorer.

Fakta

Adresse


Skyttegade 1, København N

Bygherre


Københavns Kommune

Bygherre rådgiver


JJW Arkitekter A/S

Totalentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


SITE A/S

Ingeniør


Søren Jensen A/S

Udførselsperiode


2009 - 2011

Byggesum


57 mio. kr.

Areal


7.570 kvm

3D VISUALISERINGER OG BRUGERINVOLVERING

I præsentationen af projektet overfor bygherre og brugere valgte vort team at udforme en del af tegningsmaterialet i 3D for på denne måde at vise, hvilke ændringer, der skulle foretages på skolen, for at den kunne komme til at fremstå mere tidssvarende både af udseende men også i forhold til de pædagogiske mål en nutidig folkeskole har.

Inden byggeopstart blev der brugt en del ressourcer på at involvere brugerne i funktionalitet samt materiale- og farvevalg, så den opnåede løsning passede til det aktuelle behov.

Artboard 1 1/6

Artboard 1 2/6

Artboard 1 3/6

Artboard 1 4/6

Artboard 1 5/6

Artboard 1 6/6

BYGGEFASEN

Byggeriet blev opdelt i 3 faser, da skolen skulle være i brug under ombygningen.

Hver fase var en selvstændig bygning, som stod tom, idet eleverne var overført til nogle af skolens andre bygninger. Byggeplads og skole kunne dermed afskærmes fra hinanden.

Første fase blev udført planmæssigt, mens vi ved fase 2 og 3 måtte revidere tidsplanerne, da man i bygning 1 og 2 fandt både skimmelsvamp og forhøjet værdier for bly og dermed måtte omprioritere forløbet.

Støjende arbejde med gennembrydning af mure blev udført i skoleelevernes ferier, således at undervisningen ikke blev forstyrret af larm. Undervejs i byggeprocessen blev der afholdt rundvisninger for skolens personale, så de kunne følge med i byggesagens udvikling.