Bevarings-værdige bygninger

De bygninger, der udgør Gladsaxe Skole er bevaringsværdige og opført i 1950’erne efter projekt af Gert Edstrand og Eva & Nils Koppel. Gladsaxe Kommune kunne i 2016 konstatere, at der mange steder forekommer skimmelvækst i loftsopbygningerne.

Fakta

Adresse


Gladsaxe Møllevej 127, Søborg

Bygherre


Gladsaxe Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Bertelsen & Scheving A/S

Ingeniør


Jørgen Nielsen Rådg. Ing. A/S

Udførselsperiode


2018 - 2019

Byggesum


26.4 mio. kr.

Areal


6000 kvm

6000 KVM NYT TAG OG 4000 KVM NYE LOFTER

I projektet gennemføres en total udskiftning af alle lofter, hvor der er konstateret skimmelsvamp eller hvor der er en potentiel risiko for at den vil udvikles. Vi ændrer tagopbygningen, så dugpunktet flyttes, det minimerer risikoen for fremtidige forekomster af skimmelsvamp. Alt i alt skal der udskiftes 6.000 kvm meter tag og omkring 4.000 kvadratmeter lofter.

Udover skimmelsvamp er der konstateret bly i inddækningerne og PCB i pladelofterne i mindre omfang.

Genbrug af tagsten

Tagstenene fra Fløj E og F er nedtaget og genbrugt på klassefløjene A-D. Dvs. de er med forsigtighed nedtaget og sorteres. Alle ødelagte tagsten og tagsten, der har været i berøring med blyinddækninger kasseres. Resten genanvendes.

Artboard 1 1/4

Artboard 1 2/4

Artboard 1 3/4

Artboard 1 4/4

En skole i drift

Skolen er i drift under renoveringen og der er derfor planlagt en dynamisk indretning af byggepladsen, der tager hensyn til både byggesagens fremdrift og skolens midlertidige drift. Da der i hele renoveringsperioden skal være adgang til sports– og svømmehal via gårdarealer i tæt forbindelse med byggepladsen etableres en sluse med tilhørende slusevagt og begrænsninger i adgangstid for materialetransporter (før 8.00 og efter 14.00), der sikrer at der i løbet af skoledagen er fri adgang for elever og lærere.