Ved Milestedet - 288 nye køkkener i to højhuse

De to højhuse på 12 og 16 etager beliggende på Lillekær 2-8 og Nørrekær 10-20 skal have renoveret køkkener i hhv. 96 og 192 lejligheder. Der skal bl.a. udskiftes køkkenelementer og gulvbelægning. Samtidig vil anden storentreprenør udskifte eksisterende vand– og afløbsrør.

KØKKENVALG
Der er beboervalg i forbindelse med køkkenerne, der kan således vælges mellem fire forskellige farver/udtryk, 3 farver bordplader samt 2 typer greb eller grebsfri jf. udarbejdet designmanual. Det er Svane Køkkenet, der er valgt som leverandør af køkkenelementerne. Vores byggeledelse sikrer at valgene bliver foretaget rettidigt samt at det er den rette kombination, der indsættes i de enkelte lejligheder. Beboerne har også fået valget mellem to gulvtyper i de nye køkkener, antracitgrå vinylfliser eller vinylplank i Grey oak.

BEBOEDE LEJEMÅL
Alle boligerne vil være beboede mens renoveringen står på, hvilket stiller krav til os som entreprenør. Dels skal der varsles i de rette intervaller forud for igangsættelsen i de enkelte boliger, dels skal håndværkerne respektere, at de befinder sig i andre menneskers private hjem og det er her vigtigt at forstå at der kan være beboere hjemme i dagtimerne, som der skal tages hensyn til. Vi har for at sikre et godt forløb for alle valgt at inddrage en beboerkoordinator, som har den daglige kontakt til beboerne.

PRØVEOPGANG
For at optimere arbejdsprocesserne og skabe et godt arbejdsflow gennemføres der umiddelbart efter opstart en renovering af en prøveopgang. Her bliver processerne gennemgået og analyseret og der udarbejdes en detaljeret arbejdstidsplan for projektet, hvor begge storentreprenører får koordineret deres arbejdsopgaver i de enkelte boliger.

Fakta

Adresse


Lillekær 2-8 og Nørrekær 10-20, Rødovre

Bygherre


Boligselskabet AKB, Ved Milestedet c/o KAB

Storentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Ingeniør


Norconsult A/S

Udførselsperiode


2021 - 2023

Byggesum


22.2 mio. kr.