Totalrenovering af to boligblokke

Bebyggelsen er opført er 1952-53, og er udført som 2 blokke vinkelret på hinanden, og vendende hhv. stik syd og vest. Blokkene er opført i 3 etager med fuld kælder og uudnyttet tagetage.
Blokkene har mindre ”private” terrasser/haver i stueplan, og et større grønt fællesareal.

BLOK 1
Denne blok blev renoveret, mens de 18 lejemål var beboede. Der udskiftedes køkkener og totalrenoveredes badeværelser udskiftning af vinduer. Installationerne udskiftedes og det samme galt varmeanlægget der gik fra at være en-strenget til at være to-strenget.

BLOK 2
Her ombyggedes hele bygningen incl. ny facade og nyt tag. De 27 lejligheder blev sammenlagt til 18 lejligheder og tagetagen blev inddraget til boligformål.

I forbindelse med udnyttelse af tagetagen blev der lagt nyt tag på ejendommen og skriftet vinduer. Gavle og indgangsfacade blev efterisoleret og der etableredes helt ny let facade mod havesiden.
Mod vest blev der opsat nye altaner, køkkener og badeværelser. Den omfattende renovering inkluderede nye indvendige vægge, gulve og døre samt nyt varmeanlæg. Ejendommen var ikke beboet under renoveringen.

BEBOERHÅNDTERING
For at sikre en god byggesag allokerede Juul&Nielsen i god tid inden opstart ressourcer til beboerhåndteringen. Der blev afholdt informationsmøder og uddelt skriftlig information omkring de indgreb, der skulle ske i de enkelte lejemål i blok 1. En så omfattende renovering er et stort indgreb i en beboers hverdag, men Juul&Nielsens team på pladsen gjorde alt hvad de kunne for at optimere byggeforløbet, så de enkelte lejemål blev færdig hurtigst muligt og med mindst mulig gene for beboeren.

Fakta

Adresse


Herlevgårdsvej 22-26D, Herlev

Bygherre


Boligforeningen 3B Afd. 1012

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Bornebusch A/S

Ingeniør


EKJ Rådgivende ingeniører

Udførselsperiode


2015 - 2016

Byggesum


28.6 mio. kr.