Renovering af Kristianslund

Kristianslund er en tæt-lav bebyggelse beliggende i Roskilde. Bygningerne består af 261 boliger fordelt på 7 forskellige boligtyper. Bebyggelsen har længe haft problemer med indeklimaet og kuldebroer forårsaget af dårlig isolering. Det skal en helhedsrenovering rette op på.

Fakta

Adresse


Kristianslund, Roskilde

Bygherre


Boligselskabet Sjælland

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Kant Arkitekter A/S

Ingeniør


DOMINIA A/S

Udførselsperiode


2019 - 2022

Byggesum


168.8 mio. kr.

UDVENDIGE ARBEJDER

Der skal efterisoleres facader og opføres nye skalmure funderet på nye fundamenter og samtidig foretages der vinduesudskiftning. På de tæt-lave blokke strippes tagene og der efterisoleres op til nutidssvarende u-værdier. Der opkranes nye tagkassetter. På punkthusene renoveres tagene ikke, der foretages blot reparationer efter ventilationsrørene er blevet monteret.
På tæt-lav bebyggelsen etableres nye adgangsreposer og nye trapper til 1. sals lejlighederne.

Artboard 1 1/6

Artboard 1 2/6

Artboard 1 3/6

Artboard 1 4/6

Artboard 1 5/6

Artboard 1 6/6

INDVENDIGE ARBEJDER

Byggesagen omfatter en totalrenovering af samtlige badeværelser og boligerne udstyres med balanceret mekanisk ventilation. Der foretages mindre indgreb i køkkenerne i forbindelse med etableringen af ny ventilation

Alle boligerne på nær 12 er beboet under renoveringen. Vi har derfor en beboerkoordinator tilknyttet sagen samt en ekstern konsulent i form af ”Bedre Byggeprocesser” der skal medvirke til at beboerne kommer godt igennem renoveringen af deres boliger.
En café etableret i et par skurvogne vil gøre det muligt for beboerne at trække sig væk fra byggestøjen og arbejderne i deres bolig og få lidt ro i hverdagstimerne.
Der opsættes mobile bad og toiletter i nærheden af boligerne og beboerne tilbydes en tørkloset-løsning, hvis det ønskes.
Vi vil under renoveringen lægge stor vægt på at beboerne informeres og der afholdes flere individuelle møder med beboerne undervejs i byggeprocessen.