Renovering af vandrehal på skole i drift

Skovlyskolen ligger i Paradiskvarteret i Holte tæt på naturskønne områder. Den er opført i 1968-70 af arkitekterne Knud Munk og Haldor Gunnløgsson og er bevaringsværdig i kategori 3. Det er en velfungerende to-sporet skole, der desværre gennem årene er blevet nedslidt og derfor trængte til en større renovering.

Fakta

Adresse


Borgm. Schneiders Vej 40, Holte

Bygherre


Rudersdal Kommune

Bygherre rådgiver


Rubow Arkitekter A/S

Totalentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Holm & Grut A/S

Ingeniør


Torkil Laursen A/S

Udførselsperiode


2018 - 2019

Byggesum


26 mio. kr.

Renovering af lofter og vinduer

Fase 1 (denne totalentreprise) bestod primært af renovering af hovedgang samt en række forbedringer af f.eks. vinduer, lofter og efterisolering af tage.

Vores opgave var blandt andet at udskifte 61 ovenlys i hovedbygningen samt tre rytterlys i Granly og isætte 54 vinduer i vandrehallen. Derudover blev en lang række lofter i sidebygningerne, vandrehal og i rummene langs med hallen nedtaget et for et og inspiceret for skimmelsvamp og råd inden der blev efterisoleret og opsat nye lofter.

Under hele renoveringen var skolen i drift og det stillede naturligvis krav til en godt afskærmet byggeplads og sikre adgangsveje for elever og lærere.

Der var konstateret PCB og asbest flere steder i skolens bygninger og der blev foretaget miljøsanering i forbindelse med nedrivningen. Dette arbejde blev udført i skolens sommerferie, da det både sikkerhedsmæssigt og støjmæssigt vil være en stor fordel.

Artboard 1 1/8

Artboard 1 2/8

Artboard 1 3/8

Artboard 1 4/8

Artboard 1 5/8

Artboard 1 6/8

Artboard 1 7/8

Artboard 1 8/8

SAMARBEJDE OG KOORDINERING MED ANDRE ENTREPRISER

På Skovlyskolen var der andre store ombygningsprojekter i gang. Der blev anlagt nye kloakker og udearealerne fik et løft. Dette arbejde indebar at hele skolegården var gravet op. Det gav nogle logistiske udfordringer i forhold til Juul & Nielsens arbejder på stedet. Vi afsatte de nødvendige ressourcer til koordinering med de øvrige entrepriser hvilket bar frugt.

Fase 2 Vinduesentreprise - Udover den gennemførte totalentreprise vandt vi et halvt år senere en mindre hovedentreprise på 7 mio. kr. på udskiftning af vinduerne på skolen, projektet blev undervejs udvidet med levering af udendørs legemøbler.

Begge entrepriser er blevet afleveret i forbindelse med skolestart i 2019.