Helheds-renovering af skole

Peder Lykke Skolen er opført i 1974 og er opført  med blanke teglstensvægge både udvendigt og indvendigt. Der er store tagflader med lav hældning og rytterlys. Byggeriet er i en etage med kælder eller krybekælder under. De brune teglsten går igen i gårdrummene hvor halvmure og støttemure er udført i samme materiale. Alle overflader i gårdrum og udendørs gangarealer er i røde brændte teglsten.

Fakta

Adresse


Brydes Allé 25, Kbh. S

Bygherre


Københavns Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør


EKJ Rådgivende Ingeniører

Udførselsperiode


2018 - 2019

Byggesum


175 mio. kr.

Ombygning, renovering og kapacitetsudvidelse

Den eksisterende skole helhedsrenoveres og ombygges og der opføres en ny bygning indeholdende lokaler til madskole og naturfag. Derudover skal der udføres nye ledninger og tekniske anlæg i terræn, legepladser renoveres og nye udføres.

Der opføres en ny bygning på 1.950 kvm, der indrettes til faglokaler forinden skal der nedrives en eksisterende skurbygning og en del af muren ind til skolen. En del af teglstenene skal genanvendes til reparationer andre steder på skolen.

Skolen er i drift under renoveringen

Skolen vil under hele byggesagen være i drift. For at kunne huse eleverne opsættes pavilloner på forpladsen mod Brydes Allé. Det giver mulighed for at kunne lukke hele områder af mens renoveringen står på. Renoveringen er opdelt i faser i tæt samarbejde med skolens ledelse. Det har været vigtigt allerede ved opstarten at etablere et godt samarbejde mellem byggeledelse og skoleledelse, så der fra start har været fokus på at få hverdagen til at fungere for elever og lærere.

Artboard 1 1/5

Artboard 1 2/5

Artboard 1 3/5

Artboard 1 4/5

Artboard 1 5/5

Logistikken er vigtig

Der er begrænset plads til opbevaring af materialer på skolens matrikel og samtidig skal der fortsat være sikre adgangsveje for skolens elever, så der er øget fokus på logistikken. Vi vil derfor så vidt muligt anvende Just-in-Time leverancer af materiale til byggesagen.