Vedligehold af Region Sjællands bygningsmasse

Rammeaftalen dækker vedligehold af Psykiatriens bygningsmasse i Region Sjælland i område 2. Tømrer og snedkerydelser

Område 2:
Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns og Faxe Kommune

Fakta

Bygherre


Psykiatrien Region Sjælland

Rammeaftale


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2012 - 2014