Facade-renovering af 86 lejligheder

Bebyggelsen er opført i 2008/09 og består af 86 lejligheder fordelt på 11 blokke.


Fakta

Adresse


Solbuen 50 - 222, Hillerød

Bygherre


AKF Koncernen

Bygherre rådgiver


Dines Jørgensen & Co. A/S

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2017 - 2018

Byggesum


22.3 mio. kr.

Nye naturskifer facader i Solbuen

Facaderne var beklædt med træ og uventilerede, hvilket medførte skimmelsvamp og råd i konstruktionerne. Enkelte steder var der udtalte svampeskader.

Vi har foretaget en større udvendig renovering af hele bebyggelsen.
Alle facader er blevet ventilerede og efterisoleret med 50 mm isolering og blevet beklædt med naturskifer. Franske altaner og tagterrasseværn har fået nyt glasværn. Der er opsat nye zinktagrender og -nedløb. Herudover har alle vinduer og døre har fået zinkinddækninger.

Dækkene i krybekældrene er blevet efterisolerede, der er opsat vindspærre og frostsikret. I gavlene er der etableret drænkasser.

Der er etableret nye komposit-terrasser omgivet af sibirisk lærketræshegn.

Eksisterende depot-skure er blevet malet og har fået isat nye døre.

Artboard 1 1/1

Beboet under renoveringen

Alle lejemål har været beboet under renoveringen, der er udført etapevis og med stor hensyntagen til beboerne. Der har været lagt vægt på at informere om opgaverne, der skulle udføres og hvornår de skulle ske. Der er mange børn i bebyggelse, så det har også været en vigtig parametre at sikre at byggepladsen har været indhegnet og stilladser sikret, så uvedkommende ikke fik adgang til byggepladsen.