Taglejligheder, en økonomisk fordelagtig løsning

Brigadegården er en ældre bebyggelse beliggende på Amager. Ejendommen trængte til et nyt tag. Ved at udnytte de mange kvadratmeter på loftet og indrette dem til 20 nye lejligheder fik ejeren af Brigadegården en mere økonomisk fordelagtig løsning og den fik Juul & Nielsen lov til at realisere.

Fakta

Adresse


Lerfosgade 1, København S

Bygherre


Svend Jansen A/S

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Tegnestuen Trio

Ingeniør


I-68 A/S

Udførselsperiode


2006 - 2008

Byggesum


54 mio. kr.

Tagkonstruktionen

Grundet de 112 nye kviste, valgte man at fjerne den gamle tagkonstruktion og etablere en helt ny fra bunden af. Juul & Nielsen anbefalede at man friholdt den nye konstruktion fra den eksisterende etageadskillelse, hvilket har givet en positiv forbedring af lydkrav og installationsmuligheder.

Nye elevatortårne sikrede nem og effektiv adgang til taglejlighederne, der ligger i 5. sals højde og samtidig gav bedre adgangsforhold for de eksisterende boliger

Tagaltaner højt til vejrs

Alle de 20 tagboliger har fået tagaltaner. De giver et fantastisk kig ud over byens tage og samtidig lukker de lys og luft ind i de nye lejligheder.

Artboard 1 1/5

Artboard 1 2/5

Artboard 1 3/5

Artboard 1 4/5

Artboard 1 5/5

Nyt varmeanlæg

Samtidig med den nye tagetage fik alle de 260 lejligheder i bebyggelsen installeret nyt varmeanlæg af Juul&Nielsen. Det krævede at alle lejligheder skulle have opsat nye radiatorer og nye rørgennemføringer, hvilket krævede en god logistik og en effektiv tidsplan.