NÅR PLADSEN BLIVER FOR TRANG

Glostrup Sogn er Danmarks næststørste sogn. Sognet repræsenteres ved to kirker, middelalderkirken Glostrup Kirke fra omkring 1180 og den ”nye” rundkirke, Østervangkirken, som blev indviet i 1970.
Sognets mange kirkelige aktiviteter kan ikke længere rummes i de faciliteter, der rådes over i sognets to kirker og de tilhørende mødelokaler.
Der skal derfor opføres en ny sognegård i forbindelse med Glostrup Kirke.

Fakta

Adresse


Østervej 8, Glostrup

Bygherre


Glostrup Sogns Menighedsråd

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


SKALA Arkitekter A/S og Brøndsted Nielsen A/S

Ingeniør


Klaus Nielsen A/S

Udførselsperiode


2020 - 2022

Byggesum


33.9 mio. kr.

Areal


1.100 kvm

DEN NYE SOGNEGÅRD

Det er SKALA Arkitekter der har tegnet den nye sognegård, der kommer til at ligge i forlængelse af den gamle Glostrup Kirke på elegant vis. Der bliver god plads til koncerter, foredrag, kunstudstillinger, koraktiviteter og babysalmesang. Det er nemlig Glostrup Menighedsråds ønske, at byens kulturliv også får gavn af de nye lokaler. 
For at få plads til de mange nye kvadratmeter er der nedrevet to bygninger forud for denne hovedentreprise.
For at give ekstra plads er der gravet ud til parkeringskælder med plads til 10 biler og 12 cykler, derudover rummer kælderen teknikrum, arkiv og depoter.

Stueetagen rummer kontorer, anretterkøkken og en stor sal, der via mobilvægge kan opdeles i tre og mandskabsfaciliteter til gartnerne. På 1. sal finder man flere kontorer med tilhørende faciliteter og en tagterrasse.

Artboard 1 1/1

MATERIALEVALG

Bygningen opføres i røde tegl for at skabe en tæt relation til den eksisterende kirke og tagflader begrønnes for at skabe koblingen til det omkringliggende landskab. Indendørs går den røde tegl igen og i den store mødesal er der leget med lysindfaldet fra perforeringer i teglstensmønsteret, der skaber spændende effekter på gulvfladerne. Tagvinduer med kik til kirken og store panoramavinduer binder kirke og sognegård visuelt sammen.