Søsporten - Aarhus

RENOVERINGSPROJEKT MED GENBRUG AF BYGGEMATERIALER
Søsporten, der er beliggende i Aarhus Lystbådehavn er opført i 1936 og rummer i dag både roklub, kano– og kajakklub og dykkerklub. Klubmedlemmerne har gennem flere år måtte leve med at lokalerne er triste og nedslidte. Der er nu fundet midler til at modernisere og ombygge bygningen, så den bliver tidssvarende, men samtidig bevarer sit klassiske look.

Fakta

Adresse


Kystpromenaden, Aarhus

Bygherre


Aarhus Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen Vest A/S

Arkitekt


Gjøde og Partnere Arkitekter

Ingeniør


COWI A/S

Udførselsperiode


2021 - 2022

Byggesum


18.5 mio. kr.

Areal


1.096 kvm

AMBITIØST PILOTPROJEKT

Udover en totalrenovering og udvidelse af arealet på 1. sal vil der på denne byggesag være fokus på bæredygtighed gennem hele projektets levetid.
Vi har derfor genbrugt så mange materialer som muligt i renoveringen af den aldrende bygning. De materialer, der ikke har kunnet genbruges på ombygningen er ikke gået til spilde. En container er blevet opsat udenfor byggepladsen og her kan aarhusianerne frit hente byggematerialer til deres egne projekter. De materialer der enten har været forurenede eller umulige at genbruge er blevet bortskaffet på betryggende vis.

GENNEMGRIBENDE OMBYGNING OG UDVIDELSE
Projektet gennemføres med vægt på samarbejde og tillid. I tæt samarbejde med rådgiverne på projektet har vi genanvendt materialer med respekt for at de valgte løsninger giver lave driftsomkostninger og lang levetid. Der er undervejs afholdt flere møder med brugergruppe og rådgivere omkring bæredygtighed og genanvendelse af materialer.

De godt 1000 kvm indrettes med mødelokaler, sociale opholdszoner samt en række fælles faciliteter i form af toiletter, omklædnings– og baderum, værksteder, motionsrum og køkken. Den nye indretning af lokalerne tilgodeser et brugerønske om fællesskab, bedre udnyttelse af arealet samt stor fleksibilitet så alle tre klubber og deres 600 medlemmer kan få glæde af de nye lokaler.