Søsporten - Aarhus

RENOVERINGSPROJEKT MED GENBRUG AF BYGGEMATERIALER
Søsporten, der er beliggende i Aarhus Lystbådehavn er opført i 1936 og rummer i dag både roklub, kano– og kajakklub og dykkerklub. Klubmedlemmerne har gennem flere år måtte leve med at lokalerne er triste og nedslidte. Der er nu fundet midler til at modernisere og ombygge bygningen, så den bliver tidssvarende, men samtidig bevarer sit klassiske look.

Fakta

Adresse


Kystpromenaden, Aarhus

Bygherre


Aarhus Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen Vest A/S

Arkitekt


Gjøde og Partnere Arkitekter

Ingeniør


COWI A/S

Udførselsperiode


2021 - 2022

Byggesum


18.5 mio. kr.

Areal


1.096 kvm

AMBITIØST PILOTPROJEKT

Udover en totalrenovering og udvidelse af arealet på 1. sal vil der på denne byggesag være fokus på bæredygtighed gennem hele projektets levetid.
Vi har derfor genbrugt så mange materialer som muligt i renoveringen af den aldrende bygning. De materialer, der ikke har kunnet genbruges på ombygningen er ikke gået til spilde. En container er blevet opsat udenfor byggepladsen og her kan aarhusianerne frit hente byggematerialer til deres egne projekter. De materialer der enten har været forurenede eller umulige at genbruge er blevet bortskaffet på betryggende vis.

GENNEMGRIBENDE OMBYGNING OG UDVIDELSE
Projektet gennemføres med vægt på samarbejde og tillid. I tæt samarbejde med rådgiverne på projektet har vi genanvendt materialer med respekt for at de valgte løsninger giver lave driftsomkostninger og lang levetid. Der er undervejs afholdt flere møder med brugergruppe og rådgivere omkring bæredygtighed og genanvendelse af materialer.

De godt 1000 kvm indrettes med mødelokaler, sociale opholdszoner samt en række fælles faciliteter i form af toiletter, omklædnings– og baderum, værksteder, motionsrum og køkken. Den nye indretning af lokalerne tilgodeser et brugerønske om fællesskab, bedre udnyttelse af arealet samt stor fleksibilitet så alle tre klubber og deres 600 medlemmer kan få glæde af de nye lokaler.

Artboard 1 1/5

Artboard 1 2/5

Artboard 1 3/5

Artboard 1 4/5

Artboard 1 5/5

NYT OG GAMMELT I SKØN HARMONI

Der er lagt vægt på at bibeholde så mange af de eksisterende elementer som muligt. Således fremstår gulvet i bådeværkstedet stadig i sit rå betonlook og en række opbevaringsrum fremstår stadig i deres oprindelige udseende.

Der var i et af hovedrummene en frise under loftet med motiver fra havet. Det er lykkedes at bevare denne frise, mens vægge og gulve er blevet istandsat.
Et andet sted har en gammel flisevæg fået lov at blive stående og giver en smuk kontrast til de ubehandlede finervægge i polsk fyr og det rå betongulv.

Ved indgangspartiet, hvor trappen går op til den oprindelige del af 1. salen er den gamle flisebelægning og terazzotrinene bevaret. De nymalede vægges farvevalg passer perfekt hertil og giver hallen et
udtryk, der passer til bygningens funkis stil.

FACADERENOVERING
Samtidig med at førstesalen er blevet udbygget har den tidligere gule murstensbygning blevet malet hvid, så den nu fremstår med et ensartet ydre. En ny udendørs trappe leder op til den nye del af 1. salen. Der er lagt ny træbelægning på svalegangen der går hele vejen rundt om bygningen på 1. salen. Her kan man nyde udsigten udover lystbådehavnen fra alle vinkler.