Udbudsområde A2 På AUH Skejby

Baggrunden for projektet var at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), opførtes i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.Ombygningsarbejder på AUH Skejby omfattede ombygning af eksisterende forhold til nye funktioner. Omfatter byggeområderne E5, E7 og E10. Byggeområderne fordeler sig på bygningerne A, D og F

Under ombygningsområde E5 udførtes ombygninger i bygning F. Thorax kirurgisk ambulatorium og dele af Hjertemedicinsk ambulatorium er disponeret med placering i bygning F plan 2, hvor der var kapel og driftfaciliteter. Området blev kraftigt ombygget, hvor mange eksisterende rum blev nedbrudt for at gøre plads for en ny plandisponering.

Under udbudsområde E7 udførtes ombygninger i bygning D, for dermatologisk ambulatorium, samt for patologiske sektionsstuer i plan 2. I plan 1 udførtes ombygninger til garderober i forlængelse af eksisterende garderober. Desuden blev der etableret nye morgrum, kisteilægning og ligsynsrum til patologi.
Eksisterende laboratorier ombyggedes til sektionsstuer, hvor eksisterende vægge blev nedbrudt i væsentligt omfang. Der blev etableret nye omklædningsfaciliteter, som krævede ombygning til wc og vådrum. I plan 1 blev eksisterende depoter ombygget til teknikrum, kisteilægning og morgrum. Hertil blev der etableret et fryserum der blev opbygget med fryserumspaneler.

Under udbudsområde E10 udførtes ombygninger i plan 1 til nye omklædningsfaciliteter.

Fakta

Bygherre


Projektafdelingen for det nye Universitetshospital

Storentreprenør


Juul & Nielsen Vest A/S

Arkitekt


C.F. Møller og Cubo Arkitekter

Ingeniør


Alectia og Søren Jensen Rådg. Ing.

Udførselsperiode


2015 - 2019

Byggesum


15.3 mio. kr.

Areal


3.600 kvm