Solbjergskolen, Renovering og facade-udskiftning

Det var et påbud fra Arbejdstilsynet der igangsatte renoveringen af facader og vinduer på Solbjergskolen. Der var et meget stort varmetab ved de eksisterende vinduer. Det gav et dårligt indeklima og et meget højt varmeforbrug. I alt 1500 kvm vinduesareal blev derfor udskiftet med energivenlige GRP-vinduer med indbygget sol-afskærmning.

PCB SANERING
Renoveringen greb om sig, da man kunne konstatere PCB i fugerne omkring de gamle stålrammer. Juul&Nielsen gennemførte derfor en PCB sanering. Da man alligevel foretog indgreb i facaderne i forbindelse med saneringen kunne man lige så godt udvide soklerne, etablere nye zinksålbænke og samtidig integrere udhæng og vindspærrer i facaden.

NYE TROLDTEKTLOFTER
Med en ny og energioptimeret facadeløsning havde luften svært ved at finde ud af lokalerne og det gamle ventilationsanlæg kunne ikke klare opgaven. Bascon, som var rådgiver på sagen anbefalede et nyt anlæg og samtidig kunne man så med fordel udskifte de gamle utidssvarende lofter til Troldtekt lofter med integreret skjult ventilation. De eksisterende spjæld til udsugning kunne genanvendes. Nu strømmer der frisk luft ned gennem udvalgte aktive loftplader og giver et roligt luftskifte uden træk og støjgener.

INDEKLIMA KLART FORBEDRET
Solbjergskolen har med de nye lofter, vinduer og facader fået et meget bedre indeklima til gavn for både elever og lærere. At man i tilgift fik en bedre akustik i lokalerne er jo noget man så også kan glæde sig over på skolen.

Fakta

Adresse


Kærgårdsvej 4, 8355 Solbjerg

Bygherre


Aarhus kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen Vest A/S

Arkitekt


Bascon A/S

Ingeniør


Bascon A/S

Udførselsperiode


2010 - 2011

Byggesum


16 mio. kr.

Areal


1.500 kvm