Nyt Sundhedscenter Amager

Det nye sundhedscenter på Amager er placeret i de lokaler, der førhen husede dele af Skt. Elisabeth Hospital. Den oprindelige bygning er fra 1904 med yderligere tilbygninger i 1928 og 1932. Lokalerne er løbende blevet renoveret, men efter en sammenlægning af Sundby Hospital og Amager Hospital opstod muligheden for at etablere et træningscenter og et sundhedshus i dele af bygningsmassen.

Fakta

Adresse


Hans Bogbinders Allé 3, Kbh. S

Bygherre


Københavns Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Juul & Hansen A/S

Ingeniør


DOMINIA A/S

Udførselsperiode


2008 - 2009

Byggesum


21 mio. kr.

Areal


2.170 kvm

TRÆNINGSCENTER AMAGER (etape 1)

Bygningen bestod af 3 længer i én etage forbundet af et internt system af fordelingsgange.
Ombygningen omfattede etablering af receptions- og venteområde med garderobe, 1 stor træningssal og 2 mindre sale samt kontorer og personale faciliteter. 

Artboard 1 1/7

Artboard 1 2/7

Artboard 1 3/7

Artboard 1 4/7

Artboard 1 5/7

Artboard 1 6/7

Artboard 1 7/7

ET NYT SUNDHEDSHUS (Etape 2)

Bygningen er en længebygning i 4 etager med fuld kælder. Ombygningen omfattede etablering af et Sundhedshus, en mindre sygeplejeklinik, en lægepraksis til 7-9 privatpraktiserende læger samt et alkoholbehandlingstilbud.

STRAM TIDSSTYRING
Københavns Kommune stillede i forbindelse med byggeopgaven krav om at byggesagen blev udført med en stram tidsplan, samtidig var der tale om et ret komprimeret forløb, hvor der undervejs blev tages hensyn til de brugere, der havde deres daglige gang i de nærliggende bygninger. Ydermere var opgaven ikke færdigprojekteret, så det stillede yderligere krav til byggeledelsen.

Et godt samarbejde med bygherre, bygherres rådgiver, arkitekt og ingeniør sikrede fremdriften i byggeriet og en stram byggepladslogistik sørgede for at materialeleveringer og underentreprenørernes arbejde blev koordineret. Hermed minimeredes generne for brugerne og beboerne i bygningerne umiddelbart op til byggepladsen.