Bedre rammer for 16 børn og to familier

Helsingør Kommune ønskede at renovere og udvide Helsingør Lokalcenter, afd. Margarethagården, da de fysiske rammer var utidssvarende og utilstrækkelige til, at kommunen kunne drive en moderne børne-, unge- og familieinstitution.

Fakta

Adresse


Nordre Strandvej 450, Hornbæk

Bygherre


Helsingør Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Bjerg Arkitektur A/S

Ingeniør


Hundsbæk & Henriksen A/S

Udførselsperiode


2012 - 2013

Byggesum


18.6 mio. kr.

Areal


626 kvm

Artboard 1 1/3

Artboard 1 2/3

Artboard 1 3/3

To nye sidebygninger opført som passiv-huse

Margarethagården blev indrettet til at kunne rumme 16 børn og unge samt 2 familier med børn, som har behov for socialpædagogisk behandling.

Den daværende ejendom bestod af den oprindelige hovedbygning på 336 m² samt 2 stk. sidefløje med hertil hørende mellembygninger på i alt 290 m²

De to sidefløje blev nedrevet for at gøre plads til to nye identiske tilbygninger, hver indrettet med 8 værelser, vagtværelse, køkken, fællesrum, kontor, bryggers etc. De to nye tilbygninger blev placeret samme sted som de eksisterende samt i forlængelse heraf.

Boenhederne i de nyopførte sidebygninger blev opført som passivhus-byggeri.

Taget er belagt med sedum-mos og facaderne opført i kemikaliefrit træ.

Hovedbygningen blev renoveret, således at der i stueplan indrettes kontorer og aktivitetsrum, og på 1. sal to familieboliger.

Arealet mod nord blev omdisponeret, således at der blev plads til p-pladser med parkering tæt på hovedbygningen samt mellem træerne i en vis afstand fra hovedbygningen.