Marselisborg Centret

Aarhus Kommune ønskede at etablere Fremtidens Rehabiliteringscenter på Marselisborg Centret. Centret er en udvidelse af de tilbud der allerede forefindes i området.
Fokus for om– og tilbygningen er en hensyntagen til både den sårbare borgergruppe, faciliteterne er målrettet imod, men også til personalet og deres arbejdsforhold.

Fakta

Adresse


P. P. Ørumsgade 9-11, Aarhus

Bygherre


Aarhus Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen Vest A/S

Arkitekt


GPP Arkitekter A/S

Ingeniør


Viggo Madsen A/S

Udførselsperiode


2020 - 2022

Byggesum


27.2 mio. kr.

NYBYGGERI

I første etape af byggesagen opførtes en ny 1. sal, der er udført som en let bygning med en facade, der skiller sig ud fra de øvrige bygningers røde teglsten ved at bestå af zinkbeklædning, der mellem vinduerne er formet som lameller. Det giver overbygningen en lethed, så den ikke syner så bestandig og samtidig adskiller den det nybyggede fra de smukke eksisterende bygninger

Artboard 1 1/4

Artboard 1 2/4

Artboard 1 3/4

Artboard 1 4/4

TRÆNINGSFACILITETER

I forbindelse med nybyggeriet og ombygningen er der etableret ny hovedindgang og venteområde, produktionskøkken og kantine, store træningsrum, skolekøkken , behandlerrum og undervisningsrum.
De to nye træningsrum er udført som små gymnastiksale. Skolekøkkenet fremstår lyst og åbent og det nyindrettede produktionskøkken er stort nok til at lave mad ud af huset og man kan som almindelig borger også komme forbi og købe et måltid mad.

CHANGING PLACE
I forbindelse med ombygningen af stueetagen er der etableret et handicaprum for borgere med særlige behov, der her har mulighed for at komme i bad mm. såfremt de har haft et uheld i forbindelse med deres ophold i centret. Lokalet kan anvendes alle 24 timer i døgnet og er indrettet i lidt utraditionelle farver, der skal medvirke til at fjerne det lidt institutionelle udtryk handicapfaciliteter ellers så let får.