Sssssshhhh, er det ikke englene, der synger?

Ombygningen af Skt. Pauls Kirke i det centrale Aarhus er en kirkeudvidelse af de mere synlige. På hver af kirkens langsider har vi tilbygget seks fleksible kontor- og møderumsenheder i glas og kobber, så medarbejderne har fået flere kvadratmeter til personale- og forsamlingsfaciliteter.

Fakta

Adresse


Skt. Pauls Kirkeplads 1, Aarhus C

Bygherre


Skt. Pauls Kirkes Menighedsråd

Arkitekt


E+N Arkitektur A/S

Udførselsperiode


2016 - 2017

Byggesum


9.8 mio. kr.

Og gud så, at der var flere kvadratmeter

Hvad gør man, når en velbesøgt kirke fra 1887 mangler plads og skal skaffe flere funktionelle kvadratmeter på et meget begrænset areal i bynært område? Kravene til projektet var høje, både hvad angår æstetik, funktion og udførelse, og arkitekt E + N Arkitektur (tidl. Exner) ønskede at bevare den eksisterende kirkebygning så synlig som muligt. Derfor blev tilbygningen tegnet som 2×3 kontor- og møderumsenheder i kobber og glas, der som gennemsigtige englevinger integreres i de eksisterende langsider og fremhæver kirkens oprindelige stræbepiller. Den visuelle markering af det nye mod det eksisterende er et princip, som Inger og Johannes Exner også anvendte ved restaureringen af Koldinghus (1972-92).

”Med i alt 13 fagentrepriser har arbejdet været præget af en høj grad af dialog mellem parterne. Entreprenører og rådgivere har sammen gennemgået og afklaret løsningerne for at sikre et udtryk med meget høj håndværksmæssig kvalitet. Der har været et kæmpe engagement og bidrag fra vores fagentreprenører, som virkelig har haft mulighed for at vise deres faglige kunnen.”

Projektleder Jakob Troldtoft, Juul & Nielsen.

Gennemtænkt udtryk med høje udførelseskrav

Foruden tilbygningen på kirkens langsider bestod kirkeprojektet på Sankt Pauls Plads af en række indvendige renoverings- og ombygningsarbejder, som omfattede en udvidelse af det eksisterende forsamlingsrum, udgravning af et nyt rum under det vestlige tværskib med lift og trappe samt etablering af nye toiletter, herunder handicaptoilet i de to eksisterende tårnrum.

Det indvendige udtryk er – som det ydre – præget af gennemsigtighed og lethed med bl.a. glasdøre, som er bygget ind i væggene. Materialer i bl.a. kobber underbygger kirkens oprindelige udtryk i en række æstetisk gennemtænkte løsninger.

Artboard 1 1/2

Artboard 1 2/2