HOVEDENTRE-PRISER UDBUDT GENNEM INDKØBSSYSTEM

Vi blev i 2016 prækvalificeret til at indgå i det dynamiske indkøbssystem på opgaver udført i hovedentreprise og i en økonomisk størrelse på mellem 3 og 10 mio. kr. Der er pt. syv firmaer, der er prækvalificerede til at afgive tilbud.

UDFØRTE OPGAVER
Vi har indtil videre afsluttet tre opgaver som vi er blevet tildelt gennem systemet.

SLAGTEHUSGADE 6-10
Tagrenovering af bevaringsværdig gammelt slagtehus fra Kødbyens oprindelse beliggende i Slagtehusgade. Der udskiftedes tagpap inkl. Isolering og en række ovenlysvinduer udskiftedes til nye, hvor flere fik ny placering. Der blev på 2. sal flyttet en skunkvæg.

BISPEBJERG SKOLE
Vi har foretaget genopretning efter skimmelsvampsanering samt understrøget taget for at afhjælpe fugtproblemer i bygningen og for at forbedre indeklimaet.
Indvendigt er der foretaget opretning af vægoverflader, etablering af skillevægge og nye gulvkonstruktioner, hvor der er skimmelafrenset. Der er samtidig udskiftet vinduer i bygningerne.

IRLANDSVEJ 60 / RADISEVEJ 2
Udskiftning af MgO vindspærreplader i let tømmer ribbekonstruktion. Eksisterende facadebeklædning blev nedreve og bortkørt. Der blev monteret ny vindplade og afstandslister og beklædning blev retableret som oprindeligt udseende.
Fritidscentret var i drift mens facadearbejderne foregik. Bygningen ligger som nærmeste nabo til Højdevangens Skole.

Fakta

Adresse


København

Bygherre


Københavns Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2017 - 2021

Byggesum


13.7 mio. kr.