UDSKIFTNING AF MGO VINDPLADER

For Københavns kommune har vi på to bygninger foretaget udskiftning af MgO vindplader.

Fakta

Adresse


Irlandsvej 60 og Radisevej 2

Bygherre


Københavns Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Ingeniør


Hundsbæk & Henriksen

Udførselsperiode


2018

Byggesum


1.2 mio. kr.

Areal


200 kvm

IRLANDSVEJ 60

Der er konstateret anvendelse af MgO vindplader på det eksisterende byggeri. Facadebeklædning nedtages og vindplader udskiftes med fibercementplader samtidig undersøges for mulige fugtskader.
Alt synligt tømmer i ribbekonstruktionen behandles med fungiciddræbende middel.

Den eksisterende træspån erstattes med Robinie træspån.
Træspånen leveres forpatineret med olie fra leverandør for at sikre en ensartet patinering af facaden.

Zinkfacader udføres som eksisterende med vandrette samlinger udført som hagefals.

Der er i alt opsat træspån på omkring 200 kvm. Zinkfacaden har et omfang på 115 kvm.

Artboard 1 1/3

Artboard 1 2/3

Artboard 1 3/3

RADISEVEJ 2

Der er anvendt MgO plader i alle træpartier på bygningen. Det andrager 290 kvm. træbeklædning. Afstandslister og MgO plader nedrives og bortskaffes og den bagvedliggende konstruktion undersøges for fugtskader.

Alt synligt tømmer behandledes med fungiciddræbende middel. Der monteres fibercementplader. Herefter opsættes ny træbeklædning bestående af varmetørret fyrretræ.

Der er træbeklædning på alle facader af bygningen på øst og vestsiden er det omkring vinduerne og på nord og sydsiden er der tale om større bræddefelter ved indgangspartierne.