SKOLE MED OVER 100 ÅR PÅ BAGEN

Bispebjerg Skole er indviet i 1910 og er en trefløjet bygning, beliggende ud mod krydset mellem Hovmestervej og Frederiksborgvej.
Bygningen er i fire etager, ekskl. kælder og uudnyttet loftrum.
Facaderne er pudsede og taget er sadeltag med mansard.

Skolen fungerer som udflytterskole, hvor andre skoler huses midlertidigt, mens deres egen skole renoveres.
Ved siden af skolen ligger villabygningen, som er i to etager, ekskl. kælder og uudnyttet loftrum. Villaen fungerer som administrationsbygning.

Fakta

Adresse


Frederiksborgvej 107, København NV

Bygherre


Københavns Kommune

Bygherre rådgiver


Rambøll

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2019

Byggesum


6.8 mio. kr.

Artboard 1 1/3

Artboard 1 2/3

Artboard 1 3/3

ETAPE 2 I FORBINDELSE MED SKIMMELSVAMPRENOVERING

Der er konstateret forekomster af skimmelsvamp i skolebygningen og i villaen. Etape 1 bestod af nedrivning, miljøsanering og skimmelafrensning. Etape 2 (denne entreprise) omfatter genopretning efter gennemførelsen af arbejderne i etape 1 samt understrygning af tag for at afhjælpe fugtproblemer i bygningen og for at forbedre indeklimaet.

Indvendigt er der foretaget opretning af vægoverflader, etablering af skillevægge og nye gulvkonstruktioner, hvor der er skimmelafrenset. Der er samtidig udskiftet vinduer i bygningerne.

Udover understrygningen af tag foretog vi også en droneinspektion af hele taget på både skolebygning 1 og villabygningen for at afdække tagets tilstand. De detaljerede droneoptagelser i høj opløsning har gjort det muligt at udarbejde en grundig rapport over de to tages tilstand. Bygherre kan bruge rapporten sammen med tilhørende billeder og videoer til at vurdere, hvor omfattende en renovering der skal foretages.