Copenhagen Plant Science Center

Deletape 1 – Lukningsentreprise D
Lukningsentreprisen omfattede levering og montering af etagehøje facadepartier i træ, tagkroner og tagdækning med sedum/græsser.

Fakta

Adresse


Bülowsvej 21, Frederiksberg

Bygherre


Bygningsstyrelsen

Storentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Ingeniør


EKJ Rådgivende Ingeniører

Udførselsperiode


2014 - 2015

Byggesum


21.6 mio. kr.

Areal


5.550 kvm

ORGANISK FORM OG SEDUMTAG

Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) er en strategisk satsning på Københavns Universitet, hvor forskere fra det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, SCIENCE, vil skabe et verdensklasse forskningscenter for planteforskning. Som et led i denne satsning, blev der udarbejdet en helhedsplan for nybyggeri på området øst for den eksisterende centralbygning mod Bülowsvej på strækningen mellem Thorvaldsensvej og Rolighedsvej.

Nybyggeriet opførtes i 4 etaper, der fremtræder som en opdelt bygnings-struktur med selvstændige, organisk formede bygninger, der blev koblet på centralbygningen. I forbindelse med udbygningen blev de eksisterende lave bygninger mod Bülowsvej revet ned, og der blev anlægt et åbent grønt campusområde.

Projekt var det første af 4 etaper og indeholdt laboratorie-, undervisnings- og kontorfaciliteter fordelt på 4 etager over terræn forbundet af et centralt atrium. I direkte tilknytning til den nye bygning blev koblet et auditorium med plads til 200 personer, og der er fuld kælder under hele byggeriet.

Byggeriets bruttoareal er ca. 5.550 m2 over terræn og 1.750 m2 i kælderetagen.

Facaden består af facadehøje træpartier, der opdeler bygningens organiske form i lige facetter. Taget udførtes som varmttagskonstruktioner med belægning af sedum/græsser.

Artboard 1 1/5

Artboard 1 2/5

Artboard 1 3/5

Artboard 1 4/5

Artboard 1 5/5