Nye samarbejdsformer,
nye muligheder

I SP’et L:Eg moderniserer vi læringsmiljøer på Egedal Kommunes folkeskoler og daginstitutioner. I de 4 år og ca. 10 byggesager partnerskabet varer, ved kommunen præcis hvem de arbejder med og hvilken kvalitet de får.

Strategiske partnerskaber

Et strategisk partnerskab (SP) er et økosystem af specialister, der hver især bidrager til en byggesag med netop dét, de er eksperter i. Ved at indgå i et SP vælger man som bygherre ikke at ‘starte forfra’ med en ny udbudsrunde på hver sag, hvilket især er en fordel, hvis man har større porteføljer.

Uanset målet for projektet, giver det tryghed at vide, hvem man skal arbejde sammen med, og at der kan eksekveres langt hurtigere og langt mere smidigt. Samtidig undgår man konflikter, fordi alle parter arbejder mod fælles definerede mål.

 • Erfaringer sikrer innovation
 • Hurtigere eksekvering
 • Faste partnere frem for udbud af hvert projekt
 • Ingen konflikter

Sammen med Core Property har vi for bygherren Hellebro, etableret tag- og udslusningsboliger for hjemløse unge i Valby i et projekt, hvor vi har taget nænsomt hensyn til de mennesker, der allerede bor og arbejder på værestedet.

Tidlig involvering

Tillid og tidlig involvering (TI) går hånd i hånd, og det er en stor gevinst for alle, at få entreprenøren og fagentreprenører ombord fra starten, så potentielle udfordringer kan blive kortlagt med det samme – og risikoen for eventuelle kostbare omprojekteringer reduceret og elimineret. Når alle kender alle forudsætninger – og hinanden – er det også lettere at sikre, at der kan arbejdes på tværs af faseskift, så fremdriften sikres til gavn for både økonomi og tid.

 • Arbejdsglæde og faglig stolthed
 • Mindre omprojektering
 • Ingen konflikter
 • Fuld transparens

På baggrund af vores samarbejde med dygtige rådgivere, vandt vi HF og VUC Helsingørs konkurrence om en ny skole, og har i tæt parløb med bygherren, projekteret en bygbar løsning inden for de aftalte rammer for pris, kvalitet og tid.

Integreret byggeri

Integreret Byggeri (IB) er en samarbejdsform, der er udviklet af jurister for at skabe mere sikre rammer for byggeprojekter. Ved ikke at fokusere entydigt på ansvar og risiko, men arbejde sammen om muligheder, om at finde løsninger og fælles succes, frigøres der energi.

Det er ikke forkert at sige, at IB er en formaliseret måde at sikre tidlig involvering på. Strukturelt er IB-aftalerne bygget op på bygherrens ‘targets’, hvor parterne bruger hinanden til vurdere mål og krav ift. realisérbarhed – og sige ‘nej’, når tingene ikke hænger sammen.

 • Juridisk sikkerhedsnet
 • Formaliseret forventningsafstemning
 • Ingen konflikter
 • 100 % transparens

En rammeaftale opstiller vilkårene for kontrakter, som parterne senere vil indgå. Rammeaftaler udbydes på samme måde som andre kontrakter om tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter. Lige nu har vi rammeaftaler med bl.a. Aarhus, Roskilde og Rudersdal kommuner, samt DTU, RUC og Radiometer.

Rammeaftale

Rent juridisk er et strategisk partnerskab en ny form for rammeaftale. Men hvor det strategiske partnerskab kan være en stor fordel i komplekse byggeprojekter, er den klassiske rammeaftale især velegnet til porteføljer af mindre projekter med lavere kompleksitet.

Rammeaftalen løber typisk i 4 år – som en form for løbende kontrakt mellem en eller flere bygherrer og entreprenører, der med tiden lærer ejendomme og brugerne rigtig godt at kende, hvilket gør alting smidigere. Rammeaftalen bliver typisk brugt, når bygherren ikke kender det konkrete behov og leveringsdetaljer, men ved at de har løbende projekter, de ikke ønsker at udbyde individuelt.

 • Perfekt til mange og mindre komplekse opgaver
 • Agil eksekvering
 • Effektiv målstyring
 • Bygger langvarige relationer

I SP’et L:Eg moderniserer vi læringsmiljøer på Egedal Kommunes folkeskoler og daginstitutioner. I de 4 år og ca. 10 byggesager partnerskabet varer, ved kommunen præcis hvem de arbejder med og hvilken kvalitet de får.

1

Strategiske partnerskaber

Et strategisk partnerskab (SP) er et økosystem af specialister, der hver især bidrager til en byggesag med netop dét, de er eksperter i. Ved at indgå i et SP vælger man som bygherre ikke at ‘starte forfra’ med en ny udbudsrunde på hver sag, hvilket især er en fordel, hvis man har større porteføljer.

Uanset målet for projektet, giver det tryghed at vide, hvem man skal arbejde sammen med, og at der kan eksekveres langt hurtigere og langt mere smidigt. Samtidig undgår man konflikter, fordi alle parter arbejder mod fælles definerede mål.

 • Erfaringer sikrer innovation
 • Hurtigere eksekvering
 • Faste partnere frem for udbud af hvert projekt
 • Ingen konflikter

Sammen med Core Property har vi for bygherren Hellebro, etableret tag- og udslusningsboliger for hjemløse unge i Valby i et projekt, hvor vi har taget nænsomt hensyn til de mennesker, der allerede bor og arbejder på værestedet.

2

Tidlig involvering

Tillid og tidlig involvering (TI) går hånd i hånd, og det er en stor gevinst for alle, at få entreprenøren og fagentreprenører ombord fra starten, så potentielle udfordringer kan blive kortlagt med det samme – og risikoen for eventuelle kostbare omprojekteringer reduceret og elimineret. Når alle kender alle forudsætninger – og hinanden – er det også lettere at sikre, at der kan arbejdes på tværs af faseskift, så fremdriften sikres til gavn for både økonomi og tid.

 • Arbejdsglæde og faglig stolthed
 • Mindre omprojektering
 • Ingen konflikter
 • Fuld transparens

På baggrund af vores samarbejde med dygtige rådgivere, vandt vi HF og VUC Helsingørs konkurrence om en ny skole, og har i tæt parløb med bygherren, projekteret en bygbar løsning inden for de aftalte rammer for pris, kvalitet og tid.

3

Integreret byggeri

Integreret Byggeri (IB) er en samarbejdsform, der er udviklet af jurister for at skabe mere sikre rammer for byggeprojekter. Ved ikke at fokusere entydigt på ansvar og risiko, men arbejde sammen om muligheder, om at finde løsninger og fælles succes, frigøres der energi.

Det er ikke forkert at sige, at IB er en formaliseret måde at sikre tidlig involvering på. Strukturelt er IB-aftalerne bygget op på bygherrens ‘targets’, hvor parterne bruger hinanden til vurdere mål og krav ift. realisérbarhed – og sige ‘nej’, når tingene ikke hænger sammen.

 • Juridisk sikkerhedsnet
 • Formaliseret forventningsafstemning
 • Ingen konflikter
 • 100 % transparens

En rammeaftale opstiller vilkårene for kontrakter, som parterne senere vil indgå. Rammeaftaler udbydes på samme måde som andre kontrakter om tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter. Lige nu har vi rammeaftaler med bl.a. Aarhus, Roskilde og Rudersdal kommuner, samt DTU, RUC og Radiometer.

4

Rammeaftale

Rent juridisk er et strategisk partnerskab en ny form for rammeaftale. Men hvor det strategiske partnerskab kan være en stor fordel i komplekse byggeprojekter, er den klassiske rammeaftale især velegnet til porteføljer af mindre projekter med lavere kompleksitet.

Rammeaftalen løber typisk i 4 år – som en form for løbende kontrakt mellem en eller flere bygherrer og entreprenører, der med tiden lærer ejendomme og brugerne rigtig godt at kende, hvilket gør alting smidigere. Rammeaftalen bliver typisk brugt, når bygherren ikke kender det konkrete behov og leveringsdetaljer, men ved at de har løbende projekter, de ikke ønsker at udbyde individuelt.

 • Perfekt til mange og mindre komplekse opgaver
 • Agil eksekvering
 • Effektiv målstyring
 • Bygger langvarige relationer