Opførelse af nyt klubhus til Taastrup FC

Målsætningen for Taastrup FC’s nye klubhus er at kunne samle alle aktiviteterne omkring fodboldklubben ét sted. De gamle lokaler var nedslidte og ikke egnede til større arrangementer og møder. Det nye klubhus skal være et opholdssted for alle aldersgrupper og indeholde café, tøjsalg og mødefaciliteter for 8-100 personer.

Fakta

Adresse


Sydskellet 1, Høje-Taastrup

Bygherre


Høje-Taastrup Kommune

Totalentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Mikkelsen Arkitekter

Ingeniør


Norconsult / Wessberg

Udførselsperiode


2016

Byggesum


5.7 mio. kr.

Det nye klubhus var en drøm, der blev til virkelighed

Med den viste løsning tilgodeså Juul & Nielsens team alle ønsker og skabte tilligemed et åbent og indbydende klubhus, som helt sikkert bidrager til Taastrup FC’s fortsatte vækst og succes inden for fodboldverdenen.

Den rektangulære byggegrund udnyttedes fuldt ud. Længebygningen deltes op i to lige store dele som blev let forskudt.

Forskydningen gav mulighed for overdækkede nicher ved begge indgange. Der er dermed rig mulighed for at kunne stille sine støvler uden for bygningen i et tørt miljø ved regn- eller snevejr.

I zonen mellem klubhusets samlingssted caféen og de aktiverede udearealer/banerne, tilføjedes yderligere overdækning.

Dette giver tilskuere muligheden for at stå under tag og følge spillerne på banerne mod vest.

Hele vestfacaden holdes åben for at danne en glidende overgang mellem inde og udemiljø.

Loft til kip, gode ovenlys mod øst og store åbninger mod vest giver caféen en lys og rar atmosfære.

Fritstående konstruktioner af limtræ rammer rummet ind i en klar nordisk og varm facon.

Der er plads til at udfolde sig i fællesskabets ånd.