Aktivitetscenter i tidligere kontorbygning

Magneten er et aktivitetscenter i Frederiksberg Kommune der rummer meget forskellige grupper. Efter ombygningen rummer bygningen i dag så forskellige brugergrupper – som mennesker med psykiske handicaps i beskæftigelses- og aktivitetstilbud og musikere og kampsportsudøvere.

Fakta

Adresse


Bernhard Bangs Allé 43, Frederiksberg

Bygherre


Frederiksberg Kommune

Totalentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør


DOMINIA A/S

Udførselsperiode


2014 - 2015

Byggesum


38 mio. kr.

DISPONERING OG INDRETNING AF BYGNINGEN

Bygningen er disponeret således, at der skabes bedst mulig og relevant sammenhæng mellem aktiviteter: De aktivitetstilbud, som er rettet mod borgere med autismespektrumforstyrrelser eller bevægelseshandicap, er placeret tæt på parkeringsplads og grønne arealer. De udadvendte aktiviteter, musik, idræt og ungegruppen, er placeret mod syd.

Nordfløjen rummer i stueetagen projektværksted/atelier i direkte tilknytning til butik og i den vestligste del mod Grøndalen den ene af de to autistgrupper.
Den anden autistgruppe placeres på 1. sal mod Grøndalen. På nordsiden af bygningen etableres nyt adgangstårn med trappe, elevator, toiletter og rengøringsrum. Hermed skabes direkte intern forbindelse i huset og mellem de to autistgrupper. Administrationen er ligeledes placeret på 1. sal.

Midterfløjen rummer i stueetagen hovedindgang/foyer, med elevatorlift til kælder og 1. sal, fælles kantine med produktionskøkken samt faciliteter for driftspersonalet.
Dagtilbud/daghjem er placeret på 1. sal. med adgang fra foyeren. Dagtilbuddet har desuden direkte adgang til den ene af de to kampsportssale i sydfløjen og kan i dagtimerne udvide sit brugsareal og aktivitetstilbud med fysisk træningsmulighed.

I sydfløjen er idrætstilbuddet/de to kampsportssale samlet på 1. sal med mellemliggende adgangstrappe, elevator og klubkontor. Ungegruppen er placeret i sydfløjens stueetage med direkte adgang til kantinen, musiktilbud og kampsport/idræt på 1. sal. Musik er placeret i sydfløjens vestligste hjørne, hvor stort fælles øverum, kontor og projektrum placeres i stueetagen og 4 større øverum i kælder. Øverum udføres som ’boks-i-boks’ konstruktioner med decentrale ventilationsanlæg.

I kælderen etableres, foruden øverum, bade- og omklædningsfaciliteter for idræt, særskilt personalebad og omklædning samt rengøringsrum.

Artboard 1 1/8

Artboard 1 2/8

Artboard 1 3/8

Artboard 1 4/8

Artboard 1 5/8

Artboard 1 6/8

Artboard 1 7/8

Artboard 1 8/8