Aktivitetscenter i tidligere kontorbygning

Oprindeligt var bygningen på Bernhard Bangs Allé et ganske ordinært kontorbyggeri. Nu rummer stedet et aktivitetscenter for borgere med psykisk og fysisk handicap. Det er Center for Social Virksomhed CFSV, der står for den daglige drift af centeret. Bygningen er blevet gennemgribende ombygget og renoveret for at kunne stille faciliteter som beskyttet værksted, dagcenter, musiklokaler og træningslokaler til kampsport til rådighed for de 100 visiterede borgere, der har deres daglige gang på stedet.

Fakta

Adresse


Bernhard Bangs Allé 43, Frederiksberg

Bygherre


Frederiksberg Kommune

Totalentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør


DOMINIA A/S

Udførselsperiode


2014 - 2015

Byggesum


38 mio. kr.

DISPONERING OG INDRETNING AF BYGNINGEN

Bygningen er disponeret, så der skabes bedst mulig og relevant sammenhæng mellem aktiviteter: De aktivitetstilbud, som er rettet mod borgere med autismespektrumforstyrrelser eller bevægelseshandicap, er placeret tæt på parkeringsplads og grønne arealer. De udadvendte aktiviteter, Musik, Idræt og Ungegruppen, er placeret mod syd.

Artboard 1 1/8

Artboard 1 2/8

Artboard 1 3/8

Artboard 1 4/8

Artboard 1 5/8

Artboard 1 6/8

Artboard 1 7/8

Artboard 1 8/8

Nord-, midter- og sydfløj

Nordfløjen rummer i stueetagen projektværksted/atelier i direkte tilknytning til butik og i den vestligste del mod Grøndalen den ene af de to autistgrupper. Den anden autistgruppe er placeret på 1. sal mod Grøndalen. På nordsiden af bygningen er det etableret nyt adgangstårn med trappe, elevator, toiletter og rengøringsrum. Hermed blev der skabt direkte intern forbindelse i huset og mellem de to autistgrupper. Administrationen er ligeledes placeret på 1. sal.

Midterfløjen rummer i stueetagen hovedindgang/foyer, med elevatorlift til kælder og 1. sal, fælles kantine med produktionskøkken samt faciliteter for driftspersonalet. 
Dagtilbud/daghjem er placeret på 1. sal. med adgang fra foyeren. Dagtilbuddet har desuden direkte adgang til den ene af de to kampsportssale i sydfløjen og kan i dagtimerne udvide sit brugsareal og aktivitetstilbud med fysiske træningsmulighed. 

I sydfløjen er idrætstilbuddet/de to kampsportssale samlet på 1. sal med mellemliggende adgangstrappe, elevator og klubkontor. Ungegruppen er placeret i sydfløjens stueetage med direkte adgang til kantinen, musiktilbud og kampsport/idræt på 1. sal. Musik er placeret i sydfløjens vestligste hjørne, hvor stort fælles øverum, kontor og projektrum placeres i stueetagen og 4 større øverum i kælder. Øverum er udført som ’boks-i-boks’ konstruktioner med decentrale ventilationsanlæg.