Laboratorie-renovering

Renovering af 45 laboratorier fordelt på 5 blokke.
Bygning 782-74 indeholder funktioner for henholdsvis Institut for Human Ernæring – IHE og Institut for Fødevarevidenskab –IFV.

Fakta

Adresse


Rolighedsvej 30, Frederiksberg

Bygherre


Bygningsstyrelsen

Storentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Wiberg arkitekter

Ingeniør


Midtconsult Rådgivende Ingeniør og Damgaard Rådgivende ingeniører

Udførselsperiode


2013 - 2018

Byggesum


12.6 mio. kr.

Areal


1.200 kvm

Udfordrende logistik og bygning i drift

Derfor blev ombygningen udført i tæt samarbejde med brugere og byggeledelse, der således deltog aktivt i tidsplanlægningen. Der blev udvist stor fleksibilitet i udførelsen og de mest tunge og støjende arbejder blev udført efter normal arbejdstid. Af hensyn til støvgener blev der opført interimsvægge fra gulv til loft, således at de områder, der var i brug kunne anvendes samtidig med at ombygningen fandt sted.

Da bygningerne var i drift og flere af trappeopgangene var nødudgange for andre blokke var det vigtigt at logistikken på byggesagen var gennemtænkt. Oprydning og friholdelse af gangarealer og trapper var vigtige hovedelementer heri.

Artboard 1 1/1

GMO Laboratorier

På 4. etage i bygning E blev der indrettet GMO klassificerede laboratorier, der blandt andet krævede speciel gulvbelægning og fuger. Alt inventar og lysarmaturer mv. skal være godkendt til GMO laboratoriebrug.

Renoveringen blev udført etapevis og har stået på over en længere årrække af hensyn til den daglige drift i laboratorierne. Ombygningens samlede areal udgjorde ca 1.200 kvm hvoraf hovedparten , 700 kvm er laboratorier.

Der er undervejs i byggesagen kommet flere opgaver til, hvilket har medvirket til den ret lange byggeperiode.