Modernisering af hovedbibliotek

Københavns Hovedbibliotek rykkede i 1993 ind i den ejendom, der førhen rummede Daells Bolighus. Man udvidede i forbindelse med indflytningen arealet fra 7.000 til 10.000 kvm.

Moderniseringen starter med Panoptikon, som er selve bibliotekets hjerte og med nyindretning af café med 800.000 årlige besøgende (3.500 om dagen) og et ønske om fortsat at kunne holde åbent under selve ombygningsprocessen stillede det nogle krav til håndteringen af byggeprocessen.

Fakta

Adresse


Krystalgade 15, København K

Bygherre


Københavns Kommune

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Juul & Hansen A/S

Ingeniør


Bascon A/S

Udførselsperiode


2010 - 2015

Byggesum


19 mio. kr.

Opdeling i faser

For at sikre den nødvendige adgang til bibliotekets faciliteter under ombygningsprocessen blev byggeriet opdelt i to faser.

FASE 1: Bogcafé, café, toiletter og køkken
FASE 2: Panoptikon nord og syd

Udover at biblioteket skulle være i drift under renoveringen var der også hensynet til naboerne, der blev indtænkt i byggeprocessen.

Krystalgade er en relativ smal befærdet vej og der var behov for at få leveret en del materiel til brug for ombygningen. En af naboerne var også midt i en byggeproces og også her blev der kørt materiel til. Det var dermed en stor udfordring at få materialeleverancerne og den daglige trafik til at fungere.

Artboard 1 1/7

Artboard 1 2/7

Artboard 1 3/7

Artboard 1 4/7

Artboard 1 5/7

Artboard 1 6/7

Artboard 1 7/7

Helt nye rulletrapper

Vi foretog en totaludskiftning af de markante rulletrapper fra 1.-2. og 2.-3. etage og efterfølgende optimerede vi lydforholdene ved at isolere kasserne omkring rullebåndene.

Det var en kæmpe logistisk udfordring at få fragtet de mere end 5 tons tunge elementer gennem byen og ind i den eksisterende bygning, men lang tids omhyggelig planlægning gav bonus og det lykkedes at få rulletrapperne på plads til aftalt tid.