Rudersdal Kommune - rammeaftale

Håndværkerydelser indenfor tømrer og snedkerarbejde i forbindelse med drift og vedligehold af klimaskærm og indvendige bygningsdele. Udførte opgaver omfatter også andre bygninger som skure, garager, carporte og hegn

Eksempler på større sager udført gennem de seneste tre år:
Egebækskolen ombygning til kontor kr. 208.000 juni – sept. 2017
Daginst. Elverhøj ombygning af lokaler kr. 123.000 juli – aug. 2017
Mariehøj – udskiftning af køkken kr. 93.000 maj – aug. 2017
Vangeboskolen – ombygning af indskolingen kr. 1.231.500 juni 2017 – oktober 2017
Nærum Skole – inventar – kr. 372.600 sept. 2017 – april 2018
Flintehøj Børnehus – renovering af børnehave kr. 593.400 okt. 2017 – marts 2018
Hegnsgården – vinduesudskiftning – kr. 694.790 oktober 2017 – maj 2018
Dronninggårdsskolen – udskiftning af tre indgangspartier (døre/vinduer) kr. 119.000 – nov. 2017 – dec. 2017
Toftevangskolen – dørprojekt – kr. 182.000 nov. 2017 – april 2018
Dronninggård Børnehus – Vandskade – kr. 305.500 maj 2018 – juli 2018
Nærum Ungecenter – levering og montering af køkken – kr. 328.700 dec. 2017 – feb. 2018
Toftevangskolen – Nye vaskeskabe – kr. 83.800 april 2018 – maj 2018
Gefion – Genindretning – kr. 376.700 maj 2018 – sept. 2018
Børnehuset Lyngborghave – Levering og montering af nye dobbeltdøre – kr. 98.300 juni 2018 – juli 2018
Skovlyskolen – lærertoilet og garderober – kr. 223.300 juni 2018 – aug. 2018
Dronninggård Børnehus – Vandskade i stuen – kr. 171.600 juni 2018 – sept. 2018
Vedbæk Skole Renovering af vinduer kr. 417.000 juni 2018 – okt. 2018
Teglporten genoptrænings- og aktivitetscenter – Reparation af gipsvægge i kælder efter vandskade kr. 109.500 juli 2018 – okt. 2018
Høsterkøb Skole – Renovering af vinduer – kr. 1.003.500 Aug. 2018 – okt. 2018
Sct. Georggårdens Vuggestue - Nyt køkken – kr. 134.100 sept. 2018 - nov. 2018
Sjælsøskolen – reparation af vandskade i blok 2 kr. 100.000 – mar. 2019 – maj 2019
Børnehaven Rudegårds Alle - Ombygning kr. 307.900 april 2019 – juli 2019

Fakta

Bygherre


Rudersdal Kommune

Rammeaftale


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2016 - 2020

Byggesum


30 mio. kr.