Nye fælles faciliteter på Gentofte HF

Gentofte HF har ca. 300 kursister, men manglede et sted hvor hele skolen kunne samles til fællesarrangementer. Derfor opførtes en ny multisal, som også vil kunne løse problemet omkring afholdelse af skriftlige eksaminer og give forbedrede idrætsfaciliteter.
Udover den nye multisal skulle der foretages en ombygning af den eksisterende gymnastiksale.

Skolen er bevaringsværdig i klasse 2 og arealet ned mod søen ejes af kommunen og er erklæret fredskov, derfor inddrog den nye multisal en stor del af den nuværende skolegård. Multisalen sammenbyggedes med det nuværende studiecenter fra 2004, som ombyggedes til omklædningsfaciliteter. Samtidig ombyggedes de eksisterende bevaringsværdige gymnastiksale til undervisningslokaler.

Fakta

Adresse


Dahlensstræde 5, Gentofte

Bygherre


Gentofte HF

Bygherre rådgiver


Emcon A/S

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør


Sloth Møller Rådg. Ing. A/S

Udførselsperiode


2017 - 2019

Byggesum


27 mio. kr.

Den nye multisal

I forbindelse med tidligere hovedentreprenørs konkurs afgav vi laveste tilbud på at gennemføre den resterende del af 1. etape og etape 2.

Den nye multisals konstruktion udføretes i beton med vægge, synlige søjler og selvbærende TTS tagelementer, som spænder fra facaden og ind til sammenbygningen med studiecentret. Loftshøjden er ca. 6 meter.

Indvendigt blev multisalens vægge beklædt med akustiske overflader af lodrette trælister / sort isolering. Udvendig blev både multisal og det tidligere studiecenter beklædt med lameller, så de sammenbyggede bygninger fik en fælles identitet.

Multisalens indvendige dimensioner er 24 x 20 meter og der er optegnet baner til forskellige sportsgrene. Som fast inventar er der i den ene gavl etableret en udtrækstribune, der fungerer ved teaterforestillinger og ved modsatte gavl er etableret en fast sceneopbygning.

Artboard 1 1/9

Artboard 1 2/9

Artboard 1 3/9

Artboard 1 4/9

Artboard 1 5/9

Artboard 1 6/9

Artboard 1 7/9

Artboard 1 8/9

Artboard 1 9/9