Energioptimering af tre daginstitutioner

Høje-Taastrup Kommune satte et ambitiøst projekt igang om energirenoveringen af 27 daginstitutioner.

Fakta

Adresse


Rønnevangscentret 6-8, 2630 Høje-Taastrup

Bygherre


Høje-Taastrup Kommune

Totalentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Holm & Grut A/S

Ingeniør


D&N A/S Rådg. ingeniørfirma

Udførselsperiode


2014

Byggesum


14 mio. kr.

Areal


1.300 kvm

ET AMBITIØST PROJEKT

Da Høje-Taastrup Kommune startede projektet op, var det et af de mest ambitiøse projekter af sin art i Danmark. I stedet for blot at udføre nødtørftige reparationer, kunne man foretage en energimodernisering og rent faktisk hente de ekstra investerede penge hjem igen i form af energibesparelser.

Troldebo og Sct. Georggården blev klimarenoveret, således at de fik nye klimaskærme og der blev udført mindre vedligeholdelsesarbejder indendørs.

Artboard 1 1/8

Artboard 1 2/8

Artboard 1 3/8

Artboard 1 4/8

Artboard 1 5/8

Artboard 1 6/8

Artboard 1 7/8

Artboard 1 8/8

RØNNEVANG

Rønnevang blev genopbygget fra terrændæk og forbindes med den allerede renoverede Lindevang med en ny mellembygning, som er det samlende element imellem de to institutioner.

Den nye mellembygning har en forskydning i tag og facade og et stort fremskudt transparent vindfang, der markerer den nye fælles hovedindgang. Den højere tagryg blev udnyttet til at skabe plads til et stort lofts-/teknikrum. Tagets store udhæng danner en overdækket indgang med mulighed for barnevogns- og cykelparkering nær vindfanget.

I tilknytning til indgangs- og vindfangs zoner etableredes vinduesnicher med store vinduespartier, der fungerer som vinkevinduer samtidig med, at de tilfører dagslys til fællesrum og skaber transparens og indkik omkring indgangszonen.