Metroselskabet - Rammeaftale

I forbindelse med etableringen af Cityringen har bygningerne, der har grænset umiddelbart op til byggepladserne, haft behov for nye midlertidige adgangsveje

I forbindelse med klargøring og etablering af byggeplads til udførelsen af Cityringen, indgik vi en rammeaftale med Metroselskabet om ombygning af de omkringliggende ejendomme og faciliteter forud for etableringen af Cityringen

Rammeaftalen indeholder en række delkontrakter, der vil blive tildelt via gennemførelse af miniudbud.

Vi gennemførte i periode 2009 - 2013 tre opgaver indenfor rammeaftalen:

Ved Stranden - etablering af ny anlægsbro ved fredet mole
Marmorkirken - Bygningsændringer omkring Marmorkirken
Skjolds Plads -Bygningsændringer omkring Skjold Plads

Fakta

Bygherre


Metroselskabet I/S

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2009 - 2013

Byggesum


20 mio. kr.