Byggeskade-renovering

Holdkærparken er et byggeri opført i 1988-90 bestående af 241 boliger i tæt-lav bebyggelse i 16 adskilte blokke.
Der var konstateret byggeskader og der skulle derfor udskiftes tagdækning inklusiv undertag.
Udover taget blev der også renoveret badeværelser. Alle boligerne var beboede, mens renoveringen stod på.

Hovedentreprisen blev udført af Dahl Entreprise A/S. Vi stod for tømrer/snedkerentreprisen, hvilket omfattede nedtagelse af eksisterende tagkonstruktion, en forhøjelse af tagkonstruktionen og efterisolering heraf.
Vi har endvidere stået for udskiftningen af ovenlysvinduer, facadevinduer og kvistdøre.

I forbindelse med badeværelsesrenoveringen har vi udført tømrerarbejdet, der blandt andet bestod i at ændre dørindfatninger og gerigter samt installationsvægge samt følgearbejder i køkken og rørkasser.

Fakta

Adresse


Holdkærsager 1-196, Kastrup

Bygherre


PAB (Postfunktionærernes Andelsboligforening Afd. 14)

Fagentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


TNT Arkitekter A/S

Ingeniør


Wissenberg Rådg. Ing. A/S

Udførselsperiode


2013 - 2015

Byggesum


20.4 mio. kr.

Areal


12.400 kvm