Flintemarken brandskade

Ejendommen Flintemarken 15-21, som er en 3 etagers beboelsesejendom, var udsat for en brand. Alle 24 lejligheder blev enten brand-,sod-, røg- eller vandskadet og skulle genopbygges som eksisterende.

Alle beboere var genhusede, mens genopbygningen stod på.

Fakta

Adresse


Flintemarken 15 - 21, Vedbæk

Bygherre


Lejerbo Afd. 187-0

Bygherre rådgiver


Arkhus Bygningsrådgivning A/S

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Udførselsperiode


2013 - 2014

Byggesum


8.5 mio. kr.

PRØVEARBEJDE

Den skadede ejendom er en blandt flere i en eksisterende bebyggelse, hvor alle blokke er identiske i ydre. Det var derfor vigtigt at udføre prøvearbejder på en lang række områder, således at ejendommen efter færdiggørelse ikke skilte sig ud fra den øvrige bygningsmasse.

OMRÅDET OMKRING BYGGEPLADSEN
Da ejendommen er del af et større beboelseskompleks var det vigtigt at byggepladsen var godt afskærmet. Der bor mange børnefamilier i området, så gående og kørende trafik skulle adskilles .

Artboard 1 1/2

Artboard 1 2/2

BÅDE INDVENDIGE OG UDVENDIGE ARBEJDER

I forbindelse med genopretningen af de 24 lejligheder stod vi for både de udvendige arbejder i form at nyt tag og vinduer, samt indvendigt opsætning af nye køkkener, nye gulve og reparationer af lofter.
Alle opgangsdøre og øvrige indvendige døre blev udskiftet.

Udover tømrer og snedkerarbejdet blev der udført flisearbejder af mureren, etabling af nye faldstammer og gulvafløb af VVS samt nyt varmeanlæg. Alle el-installationer blev gennemgået og efterfølgende blev eksisterende kabler og hovedforsyning reetableret. Der blev etableret el-installationer, antenneinstallationer og telefon i alle lejligheder.