Etablering af midlertidig anløbsbro

Selvom den nye Cityring først bliver indviet i 2018 har byggeriet allerede været i gang længe.

Fakta

Adresse


Ved Stranden, København K

Bygherre


Metroselskabet I/S

Hovedentreprenør


Juul & Nielsen A/S

Arkitekt


Cowi A/S

Ingeniør


Cowi A/S

Udførselsperiode


2011

Byggesum


7 mio. kr.

Ny anløbsplads til Havnerundfarten

Juul & Nielsen indgik i forbindelse med etableringen af den nye Cityring en rammeaftale med Metroselskabet om ombygning af de omkringliggende ejendomme og faciliteter forud for etableringen af Cityringen. Bl.a. var der behov for at flytte Havnerundfartens anløbsplads fra Gl. Strand til en midlertidig placering i forbindelse med den kommende Gl. Strand metrostation.

Hele moleområdet ved Ved Stranden er fredet område og derfor skulle den nye anløbsbro opføres uden at der blev foretaget indgreb i molens udformning og udførelse.

Artboard 1 1/4

Artboard 1 2/4

Artboard 1 3/4

Artboard 1 4/4

Vi tager billethuset med hjemmefra

Da området er stærkt trafikeret og uden de store friarealer var der kun et lille område udlagt til byggeplads, det gav nogle ekstra udfordringer i forbindelse med byggeriet.

Anløbsbroen var lidt af en udfordring. Bl.a. er pælene boret langt ned i kalken i kanalen for, at der kunne opnås den fornødne stabilitet. Samtidig blev arbejdet udført hen over vinteren, så der lå i perioder en del is på kanalens vand, der skulle brydes op før man kunne komme til at arbejde. Der var fra Metroselskabets side stillet strenge krav omkring støj i forbindelse med pælenedbankningen. Men det blev løst ved at bruge borerigge, der anvendte tørboring. Der blev boret 4 huller hver dag henover 15 arbejdsdage.

Grundet den begrænsede plads på stedet blev billethuset præfabrikeret på vort eget værksted og derefter fragtet nøglefærdigt ind til byggepladsen, hvor en stor kran fik bragt huset på plads ude på anløbsbroen.