JUUL&NIELSEN

Solbuen – Facaderenovering

FACADERENOVERING
Bebyggelsen er opført i 2008/09 og består af 86 lejligheder fordelt på 11 blokke.

Facaderne var beklædt med træ og uventilerede, hvilket medførte skimmelsvamp og råd i konstruktionerne. Enkelte steder var der udtalte svampeskader.

Vi har foretaget en større udvendig renovering af hele bebyggelsen.

Alle facader er blevet ventilerede og efterisoleret med 50 mm isolering og blevet beklædt med naturskifer. Franske altaner og tagterrasseværn har fået nyt glasværn. Der er opsat nye zinktagrender og -nedløb. Herudover har alle vinduer og døre har fået zinkinddækninger.

ØVRIGE ARBEJDER
Dækkene i krybekældrene er blevet efterisolerede, der er opsat vindspærre og frostsikret. I gavlene er der etableret drænkasser.

Der er etableret nye komposit-terrasser omgivet af sibirisk lærketræshegn.

Eksisterende depot-skure er blevet malet og har fået isat nye døre.

BEBOET UNDER RENOVERINGEN
Alle lejemål har været beboet under renoveringen, der er udført etapevis og med stor hensyntagen til beboerne. Der har været lagt vægt på at informere om opgaverne, der skulle udføres og hvornår de skulle ske. Der er mange børn i bebyggelse, så det har også været en vigtig parametre at sikre at byggepladsen har været indhegnet og stilladser sikret, så uvedkommende ikke fik adgang til byggepladsen.

Byggesagen forventes afsluttet i november 2018

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Solbuen 50-222, Hillerød

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Bygherrerådgiver: Dines Jørgensen & Co. A/S

Bygherre: AKF Koncernen

Udførselsperiode: 2017 - 2018

Byggesum: 22,3 mio. kr.

 

Herlevgårdsvej

Totalrenovering af to boligblokke, hvoraf den ene var beboet imens. Der blev blandt andet lavet nye køkkener og bad i 36 boliger samt nyt varmeanlæg
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk