JUUL&NIELSEN

Skt. Pauls Kirke, Aarhus

PLADSMANGEL ÅRSAG TIL MODIG UDVIDELSE
Ombygningen af Skt. Pauls Kirke i det centrale Aarhus er en kirkeudvidelse af de mere modige, idet man på hver af kirkens langsider har tilbygget i alt 6 fleksible kontor- og møderumsenheder i glas og kobber. Skt. Pauls Kirke er en velbesøgt kirke med mange arrangementer og koncerter i løbet af året, og efter en årrække med pladsmangel til det administrative personale og forsamlingsfaciliteter, besluttede Menighedsrådet at lade kirken udvide og ombygge i samråd med E+N Arkitektur, som er specialiserede i renovering, ombygning og tilbygning af kirker.

Foruden tilbygningen omfattede entreprisen en række indvendige renoverings- og ombygningsarbejde, blandt andet en udvidelse af det eksisterende forsamlingsrum,  udgravning af nyt rum under det vestlige tværskib med lift og trappe, og etablering af nye toiletter, herunder handicaptoilet, i de to eksisterende tårnrum, idet målet også var at øge tilgængeligheden.

OM– OG TILBYGNING PÅ KIRKE I FULD DRIFT
Bygherre ønskede ikke at lukke kirken i renoveringsperioden, så arbejderne blev udført, mens både kirke og menighedshus var i fuld drift, hvilket krævede daglig og tæt koordinering med de 13 involverede fagentreprenører samt bygherre og brugere. En nøje planlagt logistik med Just In Time leverancer var også påkrævet, da kirken ligger i tæt bymæssig bebyggelse, og ikke levnede plads til materialeopbevaring i større stil.

TÆT SAMARBEJDE MED LØSNINGSOPTIMERING
Arkitektens projekt var båret af høje krav til detaljen og ønsket om at bevare så meget af kirkens eksisterende udtryk både indvendigt og udvendigt, hvilket stillede krav til de valgte løsninger, såvel som deres håndværksmæssige kvalitet. Samarbejdet med både bygherre og rådgivere var tæt og løsningsorienteret, og blandt andet fandt man i fællesskab større besparelser i forbindelse med konstruktionen af tilbygningen, som til fulde indfriede det ønskede udtryk, men var en mere økonomisk løsning for bygherre.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Skt. Pauls Kirkeplads 1, Aarhus C

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: E+N Arkitektur A/S

Rådgivende Ingeniør: Søren Jensen A/S

Bygherre: Skt. Pauls Kirkes Menighedsråd

Udførselsperiode: 2016—2017

Byggesum og omfang: 10 mio. kr.

ARoS

Vi har gjort et museumstag klar til 360 tons regnbue
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk