JUUL&NIELSEN

Ryesgade 25

OPGAVENS OMFANG
Storentreprise – ENT2, som Juul & Nielsen udfører, omfatter nedrivning af eksisterende tag og etablering af nyt tag med 7 boliger og tagterrasser, renovering af facader, opsætning af altaner og isætning af nye vinduer og altandøre samt nedrivning af bitrapper og nedrivninger og retableringer i 44 boliger og 2 erhvervslejemål.

ØKONOMIEN I PROJEKTET
Ved at etablere 7 nye taglejligheder under det nye tag kommer omkostningerne ved helhedsrenoveringen ned i et fornuftigt leje. Samtidig er der opnået støtte i henhold til loven om byfornyelse. Der er således skabt en økonomisk ramme for et gennemgribende fornyelsesprojekt på hele ejendommen og dens udeområder.

DGNB CERTIFICERING
Den foreliggende renovering af Ryesgade 25 bliver Danmarks første DGNB certificerede energirenovering af en etageejendom anvendt til beboelse. Energimærkningen vil med renoveringen ændres fra E til B. Det er en ændring, som beboerne kommer til at mærke på deres varmeregning, som formentlig vil blive reduceret med 2/3.

Juul & Nielsen har rustet sig til opgaven og har derfor opgraderet vores kvalitetssikringsansvarlige til også at være uddannet og certificeret DGNB konsulent. Så er vi sikre på at vi kan imødekomme de krav, bygherre stiller os i forbindelse med certificeringen.

FIRE STORENTREPRISER
Opgaven er fordelt på fire storentrepriser. ENT 1, som er beton- og kloak-arbejder i kælder og terræn, hvis arbejde ligger forud for vores entreprise ENT 2.  Efter ENT 2 følger ENT og  ENT 4A-C, som udfører den videre indretning af boliger, renovering af hovedtapper og alle installationsarbejder.

Vores byggeledelse vil under hele byggesagen arbejde tæt sammen med de tre øvrige entrepriser for at sikre en så smidig overgang mellem entrepriserne, som muligt.

Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk