JUUL&NIELSEN

Ryesgade 25

OPGAVENS OMFANG
Storentreprise – ENT2, som Juul & Nielsen udførte, omfattede nedrivning af eksisterende tag og etablering af nyt tag med 7 boliger og tagterrasser, renovering af facader, opsætning af altaner og isætning af nye vinduer og altandøre samt nedrivning af bitrapper og nedrivninger og retableringer i 44 boliger og 2 erhvervslejemål.

ØKONOMIEN I PROJEKTET
Ved at etablere 7 nye taglejligheder under det nye tag kom omkostningerne ved helhedsrenoveringen ned i et fornuftigt leje. Samtidig var der opnået støtte i henhold til loven om byfornyelse. Der var således skabt en økonomisk ramme for et gennemgribende fornyelsesprojekt på hele ejendommen og dens udeområder.

DGNB CERTIFICERING
Den foreliggende renovering af Ryesgade 25 blev en af Danmarks første DGNB certificerede energirenovering af en etageejendom anvendt til beboelse. Energimærkningen blev med renoveringen ændret fra E til B. Det er en ændring, som beboerne kommer til at mærke på deres varmeregning, som formentlig vil blive reduceret med 2/3.

Juul & Nielsen har været godt rustet til opgaven og havde derfor opgraderet vores kvalitetssikringsansvarlige til også at være uddannet og certificeret DGNB konsulent. Så var vi sikre på at vi kunne imødekomme de krav, bygherre stillede os i forbindelse med certificeringen.

FIRE STORENTREPRISER
Opgaven var fordelt på fire storentrepriser. ENT 1—beton- og kloak-arbejder i kælder og terræn, hvis arbejde lå forud for vores entreprise ENT 2.  Efter ENT 2 fulgte ENT 3 og  ENT 4A-C, som udførte den videre indretning af boliger, renovering af hovedtrapper og alle installationsarbejder.

Vores byggeledelse har under hele byggesagen arbejde tæt sammen med de tre øvrige entrepriser for at sikre en så smidig overgang mellem entrepriserne, som muligt.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Ryesgade 25, Kbh. N

Storentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Krydsrum Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Falkon / Ekolab

Bygherre: Drost Fonden

Bygherrerådgiver: Leif Rønby

Udførselsperiode: 2016 - 2017

Byggesum: 40,2 mio. kr.

Ryesgade 30

En byfornyelsessag, hvor vi uden at gå på kompromis med ejendommens udseende har ført den helt op til nutiden og nedbragt energiforbruget med 73%
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk