JUUL&NIELSEN

Lønstrupgård

Boligafdelingen Lønstrupgård blev bygget i perioden 1970-72. Lønstrupgård er en attraktiv bebyggelse i Vanløse tæt beliggende på Damhusengen og Damhussøen.

De 1100 beboere i bebyggelsen er meget aktive og derfor har det længe været et stort ønske at få bygget et beboerhus.

i 2008 påbegyndte Juul & Nielsen arbejdet med at sammenlægge ungdomshyblerne med nogle af de eksisterende lejligheder, således et en række af beboerne fik mere plads. Samtidig fik beboerne endelig deres drøm om et fælles beboerhus opfyldt.

BEBOERHUSET
Beboerhuset er opført lige udenfor bebyggelsen og er på ca. 250 kvm. Et stort, rummeligt og lyst fællesrum danner nu rammen om en lang række aktiviteter for beboerne. Et rummeligt køkken giver mulighed for at lave mad og der hører også et par mindre mødelokaler til huset.

SAMMENLÆGNING AF BOLIGER
Sammenlægning af ungdomshyblerne med eksisterende lejemål gav en del udfordringer, da risikoen for både støv og støj var betydelig. Der skulle gennembrydes en del mure for at indlemme de små lejligheder på omkring 30 kvm i de eksisterende lejemål.
Beboerne blev ikke genhuset under ombygningen, så de måtte i en periode sameksistere med håndværkerne. Der var heldigvis en god dialog mellem håndværkerne og beboerne, så ombygningen forløb gnidningsløst og der blev gjort meget ud af at varsle alle beboere i området om støj og andre gener undervejs i forløbet.

Støvproblemerne blev løst ved at opsætte støvvægge i beboernes lejligheder indtil gennembrydning af murene, etablering af nye gulvovergange og overfladebehandlingen af væggene var færdige.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Klitmøllervej, Vanløse

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Tegnestuen Møllen ApS

Rådgivende Ingeniør: Orbicon A/S

Bygherre: Boligselskabet KSB

Udførselsperiode: Aug 2008 - juni 2009

Byggesum: 18 mio. kr.

Ryesgade 30

En byfornyelsessag, hvor vi uden at gå på kompromis med ejendommens udseende har ført den helt op til nutiden og nedbragt energiforbruget med 73%
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk