JUUL&NIELSEN

Retspsykiatrisk Center i Glostrup

Region Hovedstadens psykiatris bygninger er fra 1960 og tegnet af C.F. Møllers tegnestue. Bygningerne er meget distinkte med murede  facader i gule teglsten, flade tage og kobberbeklædte sternkanter.

Alex Poulsens arkitekter skabte en tilbygning, der forholder sig tro mod den eksisterende arkitektur.

SIKRET OMRÅDE
patienterne/ de indsatte på Retspsykiatrisk Center Glostrup er i en sikret kategori som gør, at de ikke uhindret eller uden stort opsyn kan bevæge sig uden for afsnittet, dermed har de været afskåret fra et benytte sig af de faciliteter Glostrup Hospital har.

Der har været et stigende behov for aktivitetsmuligheder af både fysisk men også åndelig karakter. Et nyt aktivitetshus har nu skabt muligheder for at de indsatte fremover får nogle inspirerende og stimulerende udfoldelsesmuligheder.

Retspsykiatrisk center har været i funktion under hele byggeprocessen og da området er et sikret område har det stillet nogle særlige krav til sikkerheden omkring byggearbejdet.

Udover opførelsen af det nye aktivitetshus blev en del af den ældre bygningsmasse renoveret, da der var konstateret skimmelsvamp. Dette krævede en ekstrem koordinering, idet de indsatte skulle flyttes fra de berørte områder og vores medarbejdere skulle låses ind og ud hver gang, der skulle udføres noget arbejde i de beboede områder.

Alle medarbejderne var før opstart igennem et grundigt sikkerhedstjek og blev efter godkendelse udstyret med specielle nøglekort.

AKTIVITETSHUSETS FUNKTIONER
En hal til badminton, boldspil og andre fælles aktiviteter er omdrejningspunktet for projektet, der udover hallen indeholder et rum til træningsmaskiner, et stort lyst opholdsrum med direkte kontakt til det grønne miljø samt kontor, samtale- og mødelokale.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Nordre Ringvej 29 , Glostrup

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Alex Poulsen Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S 

Bygherre: Region Hovedstadens Psykiatri

Udførselsperiode: 2011 - 2012

Areal: 375 kvm

Byggesum: 8 mio. kr.

 

Mærskbygningen

Vi er stolte over at have medvirket til at bygge Københavns nye vartegn. Med kompletterings-entreprisen har vi været med til at forme det indvendige af bygningen. Blandt andet den flotte vindeltrappe
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk