JUUL&NIELSEN

Rammeaftale Metroselskabet

CITYRINGEN – BYGNINGSÆNDRINGER
Rammeaftalen med Metroselskabet omkring bygningsændringer i forbindelse med etableringen af Cityringen blev indgået i september 2009. Forud for tildelingen havde vi opnået prækvalificering og efterfølgende afleveret et tilbud. Der blev ialt valgt 6 entreprenører.

Rammeaftalen indeholder en række delkontrakter, der vil blive tildelt via gennemførelse af miniudbud. Vi har indenfor den gældende aftale indtil nu vundet og gennemført tre delaftaler.

FAKTA
Bygherre: Metroselskabet
Løbetid: 15.9.2009 – 14.9.2013
Realiseret byggesum: 20 mill.

Sager
Marmorkirken
Skjolds Plads
Ved Stranden >> se reference

Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk