JUUL&NIELSEN

Pilehaveskolen

RENOVERING OG OMBYGNING AF SKOLE I DRIFT
Pilehaveskolen er opført i 1969 og er siden da blevet ombygget og tilbygget i mindre omfang. I en periode har skolen været fire-sporet, men det dalende børnetal i Vallensbæk Nordmark har gjort at skolen nu skal tilbage til at være en tre-spors skole med et to-sporet 10.klasses afsnit, der dækker hele kommunen.

Ombygningen  og renoveringen omfatter hele skolen og er af hensyn til elever og lærere opdelt i fem etaper.

Skolen er opført i en kamstruktur med 2 x 5 stk stort set ens bygninger placeret i forbindelse med en langsgående gangforbindelse – ”Strøget”. Hver etape udgør to af blokkene, beliggende overfor hinanden.

Alle facader skal udskiftes og det samme skal skolens varmesystem. Herudover omdisponeres der på lokalerne i flere af blokkene. Blandt andet bliver skolen bibliotek/mediatek flyttet fra blok C til Blok B og der indrettes nye personalefaciliteter i det tidligere bibliotek. Generelt nedlægges der basislokaler og oprettes nye fælleslokaler, mens faglokalerne forbliver intakte.

Alle gangarealer får ny loftbeklædning og der indrettes nye toiletkerner på ”Strøget”.

EN TRYG HVERDAG FOR ELEVERNE
Der er allerede i forbindelse med opstarten af sagen etableret et tæt samarbejde med skolens ledelse omkring adgangsveje. Det er byggeledelsen magtpåliggende at skolens elever kan komme til og fra skole og rundt internt på skolen uden at komme i forbindelse med byggeriet. Det vil undervejs give nogle udfordringer, da også centrale dele af skolen skal renoveres. I perioder vil der skulle gås en omvej for at komme udenom byggeområderne.

Skolen har et stort udenomsareal og der vil ikke opstå pladsproblemer her, samtidig har der været gode muligheder for at adskille gående og kørende trafik på stedet.

FAKTA

Adresse: Horsbred 197, Vallensbæk

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: BBP Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør: Tyréns A/S

Bygherre: Vallensbæk Kommune

Udførselsperiode: 2016 - 2017

Byggesum: 45,3 mio. kr.

Blågård Skole

Vi renoverede Blågård Skole uden at den holdt lukket en eneste dag.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk