JUUL&NIELSEN

Peder Lykke Skolen

Peder Lykke Skolen er opført i 1974 og er opført  med blanke teglstensvægge både udvendigt og indvendigt. Der er store tagflader med lav hældning og rytterlys. Byggeriet er i en etage med kælder eller krybekælder under. De brune teglsten går igen i gårdrummene hvor halvmure og støttemure er udført i samme materiale. Alle overflader i gårdrum og udendørs gangarealer er i røde brændte teglsten.

OMBYGNING, RENOVERING OG KAPACITETSUDVIDELSE
Den eksisterende skole helhedsrenoveres og ombygges og der opføres en ny bygning indeholdende lokaler til madskole og naturfag. Derudover skal der udføres nye ledninger og tekniske anlæg i terræn, legepladser renoveres og nye udføres.

SKOLEN ER I DRIFT UNDER RENOVERINGEN
Skolen vil under hele byggesagen være i drift. For at kunne huse eleverne opsættes pavilloner på forpladsen mod Brydes Allé. Det giver mulighed for at kunne lukke hele områder af mens renoveringen står på. Renoveringen er opdelt i faser i tæt samarbejde med skolens ledelse. Det har været vigtigt allerede ved opstarten at etablere et godt samarbejde mellem byggeledelse og skoleledelse, så der fra start har været fokus på at få hverdagen til at fungere for elever og lærere.

NY BYGNING MED FAGLOKALER
Der opføres en ny bygning på 1.950 kvm, der indrettes til faglokaler forinden skal der nedrives en eksisterende skurbygning og en del af muren ind til skolen. En del af teglstenene skal genanvendes til reparationer andre steder på skolen.

LOGISTIKKEN ER VIGTIG
Der er begrænset plads til opbevaring af materialer på skolens matrikel og samtidig skal der fortsat være sikre adgangsveje for skolens elever, så der er øget fokus på logistikken. Vi vil derfor så vidt muligt anvende Just-in-Time leverancer af materiale til byggesagen.

FAKTA

Adresse: Brydes Allé 25, Kbh. S

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard

Rådgivende Ingeniør: EKJ Rådg. Ing.

Bygherre: Københavns Kommune

Udførselsperiode: 2018—2019

Byggesum: 155 mio. kr.

 

Skovskolen

Skovskolen i Nødebo er blevet beriget med en 820 kvm ny bygning udført i træ. Den nye bygning rummer primært undervisningslokaler, fælles rum og grupperum.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk